Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Xây dựng tổ chức công đoàn   /   Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là sự sống còn của tổ chức Công đoàn
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là sự sống còn của tổ chức Công đoàn
Thực hiện Nghị quyết Công đoàn Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2018-2013; Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Chương trình số 02/CTr-LĐLĐ ngày 23/3/2018 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018-2023 và tập trung nhiều giải pháp thiết thực, chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, đồng thời, duy trì sâu sát trong suốt thời gian thực hiện, phấn đấu mỗi năm thành lập được 60 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước và phát triển tăng thêm ít nhất 10.000 đoàn viên.

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với phương châm “ Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn”; phương pháp làm việc với doanh nghiệp là "Chủ động, kiên trì" và tập trung thực hiện một số giải pháp như: phân công cán bộ nắm chắc tình hình CNVCLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, nắm số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; chủ động gặp gỡ trực tiếp với chủ doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp, từ đó nhận được sự ủng hộ của người lao động và người sử dụng lao động về thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

Kết quả phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, theo số liệu tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tính đến ngày 30/9/2018: tổng số CĐCS của toàn tỉnh là 3.705 đơn vị (trong đó, thành lập mới  57/60 = 95% KH năm); Tổng số đoàn viên là 248.615 người (trong đó, phát triển tăng thêm 8.137/10.000 đoàn viên, đạt 81% KH năm, riêng trong quý III/2018 phát triển tăng thêm 1.856 đoàn viên)

Những kết quả đó là động lực để các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS trong thời gian tiếp theo.

                                                                          Nguyễn Hữu Doanh- Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa