Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG *** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI XX CÔNG ĐOÀN TỈNH THANH HÓA VÀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 !        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 36

    Hôm nay: 1225

    Đã truy cập: 1363244

Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới

Từ thực tế tiềm năng phát triển của tỉnh Thanh Hóa, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh Thanh Hóa tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng tiến đến mục tiêu trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, lực lượng CNVCLĐ Thanh Hóa ngày càng tăng về số lượng, chất lượng được nâng cao; mối quan hệ lao động đa dạng, phức tạp hơn, tạo ra những cơ hội và thách thức mới đối với hoạt động công đoàn, đòi hỏi Công đoàn các cấp phải đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, trong đó xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là vấn đề  trọng tâm và cấp bách.

Thực hiện Chương trình số 740/CTr-TLĐ ngày 22/7/2020, Chương trình xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 76 – KH- LĐLĐ về Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên nhất là người đứng đầu các cấp công đoàn trong việc xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đảm bảo cho hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể tại các cấp công đoàn.

Các cấp công đoàn trong tỉnh kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thu đúng, thu đủ và kịp thời kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;  đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn... Phân phối nguồn thu theo đúng qui định của Tổng Liên đoàn.

Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên và người lao động về sự cần thiết duy trì 2% kinh phí công đoàn mang lại lợi ích cho đoàn viên và người lao động, đóng đoàn phí theo đúng quy định. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên trong việc đóng đoàn phí công đoàn; quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Chi tiêu và sử dụng tài chính công đoàn phải thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chú trọng chi cho các nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

 Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn được thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thường xuyên kiểm tra về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cấp công đoàn.

Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới, góp phần thiết thực vào thành công của phong trào thi đua CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng.

Hoàng Trung Sơn - Phó Trưởng ban Tài chính

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa