Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 23

    Hôm nay: 1085

    Đã truy cập: 920435

Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Người trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân nói chung và đội ngũ cán bộ CNVCLĐ nói riêng được triển khai sâu rộng, trên nhiều mặt, nhiều phương diện của đời sống xã hội, có sức lan toả, tạo sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị góp phần vào sự phát triển, lớn mạnh của quê hương, đất nước.

Triệu Sơn là đơn vị có địa bàn rộng với 174 CĐCS Công đoàn cơ sở, trong đó: có 34 Công đoàn khối xã, thị trấn; 10 Công đoàn khối cơ quan, 27 Công đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và 103 Công đoàn khối trường học, số CNVCLĐ là 16.479 người, trong đó nữ 14.573 người, số đoàn viên 14.690 người, trong đó đoàn viên nữ 12.923 chiếm 87.9%. Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có số lượng đông, chất lượng ngày một nâng lên và công tác ở nhiều ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau là thuận lợi rất lớn để phát động, triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ), Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua đến 5 cụm Thi đua của LĐLĐ huyện, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của 5 cụm thi đua phát động sâu rộng đến các CĐCS và đến từng Đoàn viên, CNVCLĐ với các nội dung thi đua đã được xác định bao gồm:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp Công đoàn phát động, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; trong đó xác định 2 phong trào thi đua trọng tâm trong năm “Công nhân, viên chức, lao động huyện Triệu Sơn chung sức, hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030, Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1, 2; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động; Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Ảnh: Đồng chí Mai Nhữ Thắng (giữa), Nguyên Bí thư Huyện ủy dự Lễ phát động ra quân sản xuất năm 2022 tại Công ty TNHH giày Venus

Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, phải quan tâm hướng dẫn các CĐCS xây dựng kế hoạch hoạt động và đăng ký thi đua năm, việc phát động phong trào được cụ thể hoá đến từng khối CĐCS trên địa bàn huyên:

          Khối HCSN, xã, thị trấn: Phong trào thi đua “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” thực hiện Văn hoá công sở.

Ảnh: Cán bộ, Công chức UBND Thị trấn Triệu Sơn sáng tạo, hiệu quả gắn với văn hoá công sở

Khối trường học: Phong trào thi đua Hai tốt, “Dạy tốt và học tốt” và “Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ” góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở các trường Mầm non và đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường: Tiểu học, THCS và TH&THCS

Ảnh: Đoàn viên Hoàng Thị Minh, trường THCS Dân Lực, Triệu Sơn nhiều năm đạt GV giỏi cấp tỉnh, có nhiều sáng kiến tiêu biểu

Công đoàn khối doanh nghiệp: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn”.          

Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình “Mái ấm Công đoàn Công ty” tại công ty TNHH Dream F Vina, mô hình “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại trường Tiểu học Kim Đồng.

Nhờ sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo hoạt động, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, có sức lan toả mạnh mẽ góp phần cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm. Kết quả thực hiện phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng: 01 tập thể 05 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 01 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 06 tập thể 08 cá nhân được tặng Bằng khen toàn diện; 01 tập thể được tặng Bằng khen chuyên đề“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 26 tập thể 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Phong trào thi đua 2 giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2021-2022”. Sơ kết giai đoạn 01 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết quả CNVCLĐ, ĐVCĐ toàn huyện tham gia 7.929/1500 sáng kiến, đạt 528,6% kế hoạch tỉnh giao. Có 01 tập thể, 08 cá được LĐLĐ tỉnh vinh danh tại chương trình “Điểm hẹn sáng kiến”; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 19 tập thể 53 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chương trình.

Với mục đích động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, các mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan toả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành; chú trọng các phong trào thi đua ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để tiếp tục phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trong thời gian tới. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Triệu Sơn xác định các giải pháp trọng tâm sau:

Một là: Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua diễn ta thiết thực, hiệu quả trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hai là: Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng đặc biệt là các phong trào trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

Ba là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước đến cụm, CĐCS, đồng chí phụ trách cụm, đơn vị theo từng khối đã được phân công.

Bốn là: Nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong công tác triển khai, thực hiện để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thấy rõ những lợi ích thi đua mang lại cho bản thân.

Năm là: Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tác dụng của phong trào thu đua yêu nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.

Sáu là: Sơ kết, tổng kết. Kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua.

Năm 2022 LĐLĐ huyện Triệu Sơn đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành điểm sáng trong trong hoạt động Công đoàn của tỉnh. Kết quả này khẳng định, các phong trào thi đua được phát động sôi nổi, triển khai bài bản đã thổi luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị, cũng như trong hệ thống Công đoàn toàn huyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác.

Bài và ảnh: Nguyễn Thảo, LĐLĐ huyện Triệu Sơn

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa