Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 59

    Đã truy cập: 1162030

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Thanh Hóa kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác hoạt động công đoàn năm 2022, ngay từ đầu năm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và triển khai đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

       Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CNVCLĐ, thực hiện QCDC cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra

       Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các Công đoàn cơ sở đã chấp hành quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động, thực hiện QCDC ở cơ sở, tổ chức hội nghị CBCC,VC, NLĐ đúng thời gian và nội dung theo quy định. Công tác thu – chi, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn được cơ sở quan tâm thực hiện, tài chính được công khai, minh bạch, sử dụng quỹ đúng quy định. Bên cạnh đó, một số CĐCS vẫn còn tồn tại những hạn chế, cụ thể: chưa có sự đổi mới hình thức hoạt động để phù hợp đặc thù hoạt động sản xuất doanh nghiệp để thu hút đoàn viên tham gia hưởng ứng; công tác thiết lập sổ sách, chứng từ, quy chế chi tiêu công đoàn chưa được chặt chẽ, một số Doanh nghiệp chưa thực hiện đóng 2% KPCĐ. Đoàn kiểm tra đã kịp thời phân tích chỉ ra các sai sót đồng thời hướng dẫn đề nghị Ban chấp hành CĐCS thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đúng theo quy định của Công đoàn cấp trên.

       Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn nhằm giúp cho các Công đoàn cơ sở chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu chi tài chính Công đoàn được đảm bảo, đúng nguyên tắc, phát huy những ưu điểm khắc phục những tồn tại, hạn chế … góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Việt Hà – Công đoàn ngành GTVT Thanh Hóa

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa