Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng

Cụm Thi đua số III trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ký kết giao ước thi đua năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD - LĐLĐ ngày 09 tháng 4 năm 2018 về việc Hướng dẫn hoạt động Cụm thi đua trong hệ thống LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, chiều ngày 25/6/2018 Tại hội trường Cơ quan Khối đoàn thể huyện Triệu Sơn, Cụm thi đua số 3 trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ hoạt động Cụm năm 2018

Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2018 Cụm thi đua số 1 thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa gồm các Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức triển khai hoạt động của Cụm và ký kết giao ước thi đua trong Cụm.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Trong những năm qua tổ chức Công đoàn đã phát động thi đua sâu rộng trong công nhân, viên chức và người lao động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Thi đua là động lực để khơi dậy tinh thần yêu nước, khắc phục những mặt yếu kém, tăng cường sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ sở và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức, lao động

Ngày 30-5, tại Nhà văn hoá lao động, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), giai đoạn 2016-2018.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị. Do vậy, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ; UBKT LĐLĐ Tỉnh Thanh Hóa; Và Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương, UBKT LĐLĐ huyện đã ban hành nhiều văn bản tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát công tác công đoàn.

LĐLĐ Quảng Xương: Hiệu quả từ một phong trào mô hình "Dân vận khéo".

Để Mô hình Dân vận khéo có hiệu quả bền vững, trong thời gian tới, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương tiếp tục chỉ đạo các CĐCS nhân rộng Mô hình thiết thực, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân những cách làm hay, sáng tạo duy trì và huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; góp phần quan trọng đưa huyện Quảng Xương về đích Nông thôn mới trong năm 2017

LĐLĐ huyện Hoằng Hóa: Phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX Công đoàn huyện Hoằng Hóa, Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều phong trào thi đua, cùng với đó chỉ đạo cán bộ tăng cường đi cơ sở để nắm bắt công tác tổ chức các hoạt động Công đoàn tại các đơn vị.

LĐLĐ huyện Hoằng Hóa: Phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX Công đoàn huyện Hoằng Hóa, Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều phong trào thi đua, cùng với đó chỉ đạo cán bộ tăng cường đi cơ sở để nắm bắt công tác tổ chức các hoạt động Công đoàn tại các đơn vị.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Sơ kết phong trào CNVCLĐ & hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố kết quả công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2016-2017.

Ngày 14/7/2017 vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ & hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố kết quả công tác thi đua-khen thưởng năm học 2016-2017, với các kết quả khen thưởng sau:

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Sơ kết phong trào CNVCLĐ & hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố kết quả công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2016-2017.

Ngày 14/7/2017 vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ & hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố kết quả công tác thi đua-khen thưởng năm học 2016-2017, với các kết quả khen thưởng sau:

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa