Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Pháp luật, chính sách KT-XH   /   Đổi mới; nâng cao chất lượng hội nghị người lao động nhằm thực hiện tốt QCDC.
Đổi mới; nâng cao chất lượng hội nghị người lao động nhằm thực hiện tốt QCDC.
Việc tổ chức Đại hội CNVC; Hội nghị CBCC và hội nghị NLĐ là cách phát huy tốt nhất quyền dân chủ của CBCC,VC,NLĐ, cũng là dịp để thương lượng, ký kết, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Quảng Xương đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp đặc biệt quan tâm việc chỉ đạo DN tổ chức hội nghị NLĐ ngay từ đầu năm. Nhìn chung, các hội nghị NLĐ tổ chức đúng theo quy trình, đảm bảo chất lượng; Song vẫn còn một số Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức hội nghị.

 

Tổ chức hội nghị NLĐ trong công ty doanh nghiệp. Thông qua hội nghị, công nhân trong công ty, đơn vị  được biết về tình hình sản xuất kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn, từ đó thẳng thắn đóng góp ý kiến tham gia với lãnh đạo công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động quan tâm các nguyện vọng chính đáng về các chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng... để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Hội nghị NLĐ là cơ hội tốt nhất để NLĐ phát huy quyền dân chủ trực tiếp, cũng là bảo vệ sự phát triển bền vững của công ty, doanh nghiệp. Vì thế hội nghị NLĐ là dịp để Người sử dụng lao động lắng nghe ý kiến của NLĐ, từ đó tạo dựng sự đồng thuận, đoàn kết, nhất quán vì mục tiêu phát triển SXKD ổn định, hài hoà, bảo đảm lợi ích chung của cả doanh nghiệp và NLĐ.

Trong những năm qua,với sự phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của LĐLĐ Tỉnh và LĐLĐ huyện, hàng năm Quảng Xương có gần 90% đơn vị tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC và hội nghị NLĐ, trong đó hội nghị NLĐ tại các DN đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng số lượng các DN tổ chức hội nghị NLĐ đầu năm đều cao. Đặc biệt với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của LĐLĐ huyện Quảng Xương, trong đó số lượng DN có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức hội nghị NLĐ đã có sự cải thiện rõ nét. Năm 2014, tỷ lệ DN tổ chức hội nghị NLĐ đạt 65,5%. Năm 2015,tỷ lệ số doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ đạt tỷ lệ 66,75%. Năm 2016 tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ đạt 70,6% và năm 2017 tỷ lệ Doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ đạt 76,5% ; Ngoài việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị, LĐLĐ huyện cũng  đánh giá, chất lượng các hội nghị NLĐ đều được đảm bảo, đúng qui trình. Nhiều DN, bầu không khí dân chủ thực sự được cởi mở, như: Công ty TNHH may 888, Công ty TNHH giày ALINA Việt Nam, Công thu TNHH Fruit of The Loom Việt Nam; Công ty TNHH May Phúc Thịnh; NLĐ nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, trong đó tập trung thảo luận các biện pháp, kiến nghị đề xuất các sáng kiến nâng cao hiệu quả SXKD, các biện pháp nhằm cải thiện đời sống cho NLĐ.

Bên cạnh kết những quả đạt được, song công tác tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC và  nhất là hội nghị NLĐ trên địa bàn huyện Quảng Xương vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại như: Về tiến độ, nhiều đơn vị triển khai còn chậm;

Qua công tác thăm dò sau khi tổ chức hội nghị NLĐ đầu năm; nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đều đánh giá:“ Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC và đặc biệt là Hội nghị NLĐ ở một số đơn vị vẫn mang nặng tính hình thức”.

Những điều bất cập rõ nhất hiện nay tình trạng chung là; chỉ định trước người phát biểu và nội dung phát biểu do  sự “ sắp xếp” của lãnh đạo đơn vị, không dành thời gian để NLĐ được góp ý kiến; số NLĐ dự hội nghị NLĐ quá ít so với tổng số NLĐ tại đơn vị; thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và BCH Công đoàn cơ sở dẫn đến chất lượng tổ chức hội nghị chưa cao. Một số đơn vị chưa xây dựng được TƯLĐTT, nội quy, quy chế của Công ty, hoặc thoả ước mới dừng lại ở việc dự thảo; hoặc ký kết giữa chuyên môn với Công đoàn mà chưa mở hội nghị thảo luận công khai để lấy ý kiến của NLĐ; một số đơn vị không có ban thanh tra nhân dân; hoặc có nhưng không hoạt động, và tổ chức hội nghị không đúng quy trình hướng dẫn, nội dung chủ yếu đánh giá kết quả hoạt động năm cũ, triển khai nhiệm vụ mới, không bàn về việc tổ chức phát động thi đua, ký kết TƯLĐTT, hoặc công tác chăm lo đời sống cho NLĐ..

Để đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ đạt được kết quả cao, theo qui trình, đúng tiêu chí đặt ra; Đó là phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ, phát huy sức mạnh; sự sáng tạo của tập thể, cá nhân, để nâng cao hiệu quả hoạt động trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH; và phát triển bền vững trong tình hình mới hiện nay, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của tổ chức Công đoàn, phải có sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền, và đòi hỏi sự chủ động, tích cực tham gia của CNVCLĐ. Các cấp các ngành liên quan xem xét, bổ sung, ban hành chế tài, ràng buộc trách nhiệm đối với những đơn vị “Cố tình” không tổ chức hội nghị NLĐ..

                                                                                                                                                           Bá Trường.LĐLĐ Quảng Xương

 

 

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa