Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Xây dựng tổ chức công đoàn   /   Thanh Hóa: Các cấp công đoàn tổng kết hoạt động năm 2017
Thanh Hóa: Các cấp công đoàn tổng kết hoạt động năm 2017
Năm 2017, hoạt động công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội của tỉnh. Các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ...

       Công đoàn Viên chức tỉnh: tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, nhằm đánh giá và tổng kết hoạt động công đoàn trong năm, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017, năm 2017: có 01 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc (Công đoàn Kho bạc nhà nước tỉnh), 01 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua (Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy); có 02 tập thể và 04 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 04 tập thể và 12 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 66 tập thể và 119 cá nhân được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn.

       Liên đoàn lao động huyện Như xuân: Duy trì hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đến nay đã lên 70 triệu đồng giải quyết cho 02 đoàn viên vay phát triển kinh tế gia đình, vận động xây dựng quỹ Mái ấm công đoàn đạt 61.450.000đ nộp về LĐLĐ tỉnh, xét và đề nghị Ban quản lý quỹ Mái ấm công đoàn tỉnh hỗ trợ cho 01 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở thuộc CĐ thị trấn Yên Cát với số tiền 40 triệu đồng... trong năm đã có 22 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Với những thành tích đã đạt được năm 2017, LĐLĐ huyện Như Xuân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 28 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

       Liên đoàn Lao động Tĩnh Gia : hỗ trợ xây dựng 02 nhà mái ấm công đoàn cho gia đình 02 đoàn viên công đoàn, với số tiền 95 triệu đồng. Năm 2017,  LĐLĐ huyện và nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng bằng khen,  đồng thời trao thưởng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh;  giấy khen của Liên đoàn lao động huyện cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017.

       Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa : đã trao tiền hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho 07 gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở làm nhà, với số tiển là 265 triệu đồng; xét đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho 05 gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở làm nhà;  Trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công đoàn Ngành đã tham gia cùng với LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Công Thương Việt Nam và các CĐCS thăm hỏi, động viên, trao 384 xuất quà với tổng số tiền là 127 triệu đồng cho các gia đình CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn.  Làm tốt công tác xã hội, từ thiện: Năm 2017 các CĐCS đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ các quỹ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng,  Quỹ hỗ trợ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 351,8 triệu đồng, quỹ vì người nghèo 175,5 triệu đồng, quỹ khuyến học 127,1 triệu đồng, phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 12 triệu đồng, quỹ “Mái ấm Công đoàn” 55,2 triệu đồng (= 100% KH LĐLĐ tỉnh giao)...; Tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt với số tiền gần 600 triệu đồng. Vận động thành lập được 01 CĐCS, hoàn thành 100% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. Kết quả thi đua  năm 2017 có: 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng bằng khen của tổng LĐLĐ Việt Nam; 06 tập thể và 06 cá nhân được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh; 02 tập thể được nhận cờ, bằng khen và 15 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam; 32 tập thể và 89 cá nhân được tặng giấy khen của Công đoàn Ngành.

           LĐLĐ huyện Yên Định: phong trào hoạt động của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong  huyện trên nhiều các lĩnh vực như tuyên truyền giáo dục; thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “dạy tốt, học tốt”; xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”;  “giỏi việc nước,  đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội  xây dựng CĐCS vững mạnh, phát triển đoàn viên, các hoạt động nhân đạo từ thiện..., các phong trào thi đua có chất lượng, hiệu quả góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; Năm 2017, hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

       Công đoàn Ngành Xây dựng: đã trao tiền hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” Liên đoàn lao động tỉnh cho 13 gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở làm nhà, với số tiển 655 triệu đồng; Trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công đoàn Ngành đã tham gia cùng với LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Xây dựng Việt Nam và CĐCS trực thuộc thăm hỏi, động viên, trao 384 xuất quà với tổng số tiền là 127 triệu đồng cho các gia đình CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn.  Làm tốt công tác xã hội, từ thiện; CĐCS trực thuộc đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ các quỹ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Năn 2017, CĐN được BCH LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua chuyên đề “Xanh- Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVS lao động” và 11 Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua chuyên đề “ Văn hóa – Thể thao” cho Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa và  03 Bằng khen của cho tập thể và các cá nhân.

       Liên đoàn lao động thành phố Sầm Sơn: Tổ chức nhiều hoạt động xã hội,  nhân đạo từ thiện như: Hỗ trợ xây dựng 2 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 85 triệu đồng; ủng hội quỹ Vì Người nghèo với số tiền 308 triệu đồng; 862 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện. Quỹ Nghĩa tình đồng nghiệp đã hỗ trợ 26 nhà giáo về nghỉ hưu, 2 nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 30 triệu đồng. Chia khó với huyện Cẩm Thủy hơn 104 triệu đồng, chia khó tại chỗ 41 triệu đồng. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng và được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng. Liên đoàn lao động thành phố đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

       Liên đoàn Lao động huyện Quảng Xương: hoạt động công đoàn của các đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả tốt. Các công đoàn trực thuộc đã thể hiện tốt vai trò đại diện chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; động viên cán bộ, đoàn viên tích cực học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, trình độ công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng công tác Công đoàn năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn huyện đã trao tặng Bằng khen và giấy khen cho 47 Công đoàn cơ sở vững mạnh, và 79 đoàn viên  công đoàn xuất sắc.

       Liên đoàn Lao động huyện Nông Cống: Hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, an sinh xã hộ luôn được các cấp công đoàn trong huyện quan tâm hỗ trợ 550 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 05 nhà MÂCĐ cho 5 đoàn viên tổng trị giá 130 triệu đồng; thăm hỏi gia đình có người bị chết đuối do mưu lũ , công nhân lao động bị ảnh hưởng thiên tai trị giá 31 triệu đồng; chia khó cho học sinh và giáo viên vùng cao 80 triệu đồng. Xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn 100.590.000 đ. Trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” có 271 giáo viên có SKKN được xếp loại cấp huyện, trong đó: 42 SK đạt giải cấp tỉnh; 126 giáo viên giỏi cấp huyện 36 GV bậc THCS đạt giải Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh, 02 giải Nhất, 03 Nhì, 11 giải Ba, 20 giải KK. Có 03 sản phẩm của GV dự thi cấp Quốc gia. 69 Giáo viên được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen năm học 2016-2017.Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng công tác Công đoàn năm 2017, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã trao tặng Bằng khen cho 25 Công đoàn cơ sở vững mạnh, 5 tổ chức công đoàn xuất sắc, và 102 đoàn viên xuất sắc; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen khen 2 tập thể, 3 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 10 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 02 cá nhân.

       Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa: Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", “Dạy tốt, học tốt”, “Xanh, sạch , đẹp”. Đặc biệt là phong trào" Chung sức xây dựng nông thôn mới " đoàn viên công đoàn trong huyện đã góp phần quan trong trong việc hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 02 xã, nâng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong toàn huyện lên 12 xã.  Đồng thời Công đoàn đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, quan tâm đến chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động, nhất là lao động ở các doanh nghiệp lớn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện,

       Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hoá: Vận động thu quỹ MACĐ được 146 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ được 12 nhà MACĐ cho đoàn viên với tổng số tiền 555 triệu đồng, tổ chức Tết sum vầy do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, chỉ đạo Công ty Delta tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình “Nhà ở công nhân và trường mầm non Công ty Delta” chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong năm 2017, đã chỉ đạo thành lập được 3 CĐCS, kết nạp 110 đoàn viên. năm 2017 đã có 9 tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ và Bằng khen, 29 tập thể và cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 128 tập thể và cá nhân được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen toàn diện và chuyên đề.

BBT

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa