Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tuyên truyền giáo dục   /   Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày 26/1/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ công đoàn chủ chốt, báo cáo viên và cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng mở đầu cho các hoạt động năm 2018 của hệ thống Công đoàn toàn tỉnh.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.  Đồng chí đã nêu rõ 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành đề cập đến những vấn đề hệ trọng, ảnh hưởng rộng rãi đến mọi tầng lớp, mọi giới trong xã hội, vừa cơ bản, vừa cấp bách, và có những tác động rất trực tiếp đến tình hình CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học, tập quán triệt nghị quyết nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt về những nội dung cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn hệ thống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đồng bộ với các nghị quyết khác của Đảng.

       Sau hội nghị, các cấp công đoàn sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết đến tất cả các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời triển khai kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

 

Đỗ Thu Hà – Tuyên Giáo

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa