Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng   /   Cụm thi đua số 1 LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ hoạt động Cụm năm 2018
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ hoạt động Cụm năm 2018
Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2018 Cụm thi đua số 1 thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa gồm các Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức triển khai hoạt động của Cụm và ký kết giao ước thi đua trong Cụm.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng Chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Lê Chung Văn, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh phụ trách Cụm thi đua số 1. Tại Hội nghị đồng chí Cụm Trưởng - Mai Bá Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục đã chủ trì Hội nghị, triển khai Kế hoạch hoạt động Cụm, Quy chế tổ chức hoạt động Cụm, triển khai nội dung chấm điểm thi đua của Cụm, triển khai giao ước thi đua trong Cụm. Các nội dung được các đơn vị trong Cụm thảo luận và đi đến thống nhất, ký kết giao ước thi đua năm 2018 với các chỉ tiêu phấn đấu: Hàng năm có 100% CBCC, 85% CNLĐ trở lên được học tập quán triệt chủ chương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, của ngành; 100% cán bộ Công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn, được trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động công đoàn; tỷ lệ thu kinh phí công đoàn, đoàn phí đạt 100% dự toán trở lên; có 100% CĐCS cơ quan HCSN tổ chức Hội nghị CBCC và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; có từ 70% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ....

Tại Hội nghị đồng Chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu và chỉ đạo Cụm  thi đua số 1 cần phải tổ chức hoạt động Cụm theo hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ, ngày 09/4/2018. Hàng năm Cụm thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và nội dung phát động thi đua của Cụm cho phù hợp với đặc điểm tình hình của các đơn vị trong Cụm; Xây dựng các tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua hàng năm; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ; Căn cứ vào tình hình thực tế Cụm thi đua lựa chọn hình thức tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm; Tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị thành viên trong Cụm. Đồng chí cũng đã yêu cầu Cụm trưởng khi tổ chức triển khai phong trào thi đua, hoạt động của Cụm phải báo cáo với các đồng chí thành viên Hội đông Thi đua - Khen thưởng LĐLĐ tỉnh phụ trách Cụm.

 

Thúy Dinh - Ban Chính sách - Pháp luật

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa