Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Pháp luật, chính sách KT-XH   /   Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019
Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019
Ngày 07/3/ 2019 UBND xã đã phối hợp với Công đoàn cơ sở xã Yên Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2019. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/C Bùi Thị Anh Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã và 33 Đ/C cán bộ, công chức, người lao động là Đoàn viên công đoàn xã Yên Thọ về dự hội nghị .

Tại Hội nghị công đoàn xã Yên Thọ đã phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với học Nghị quyết chuyên đề năm 2019 đó là: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chủ Tịch”. Phát động phong trào thi đua  “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cán bộ, chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. 

          

        Trên tinh thần Hưởng ứng phong trào thi đua của cả nước giai đoạn 2016-2020  “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

          BCH Công đoàn xã phối hợp với UBND, MTTQ xã, chính thức phát động phong trào thi đua với chủ đề “ tiếp tục thi đua lao động giỏi, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả ”, Phong trào thi đua “toàn thể cán bộ công chức, người lao động  chung sức thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với phong trào “ Chung sức xây dựng và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Với mục tiêu chung  là Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, đảm bảo về chất lượng, số lượng và hiệu quả cao; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu theo kế hoạch đề ra.

          - Thực hiện công tác bồi dường nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được phân công.

          - Phấn đấu hàng năm qua đánh giá phân loại có trên 100 % đoàn viên công đoàn đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (Trong đó có trên 14% đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao). không có đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ. Tập thể công đoàn đăng ký thi đua hàng năm đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được các cấp công đoàn khen thưởng.

          - Xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền nhăm đảm bảo hoạt động của công đoàn đi vào chiều sâu chất lượng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn.

          - Tham gia đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đơn vị cơ quan đạt chuẩn văn hoá.

          1. Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt sâu  sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Huyện uỷ  và chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm (2016-2020)

              Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó ra sức thi đua thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu của huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao.

           2. Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của Đảng uỷ, HĐND- UBND xã và của đoàn thể mình, của ngành mình để tập trung lãnh đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề với các hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả ; mỗi  ban, ngành, đoàn thể đăng ký thực hiện một công trình hoặc việc làm cụ thể có ý nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực, lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2018, với tinh thần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là: Phong trào “ Đoàn kết thi đua lao động giỏi, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả ”  gắn với các phong trào thi đua học tập chuyên đề năm 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phat huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận chuyên môn, của từng đoàn thể. Thông qua phong trào thi đua yêu nước  UBND xã  và các ban, ngành chủ động phát hiện, biểu dương và  nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan toả rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước ở các  ban, ngành, đoàn thể trong toàn xã.

    3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách  thủ tục hành chính, tạo điều kiện để giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho nhân dân, gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành, tinh gọn tổ chức, bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cùng với thực hiện cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, lao động  “Trung thành - sáng tạo - tận tuỵ - gương mẫu”. Tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tham gia, bằng những sáng kiến, việc làm thiết thực, hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ  Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

        Với tinh thần quyết tâm đó, UBND, BCH Công đoàn  xã kêu gọi cán bộ, công chức và Người lao động trên địa bàn toàn xã  phát huy những thành tích đạt được trong năm 2018, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thi đua lao động giỏi, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 đã đề ra, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của địa phương

                                                                                                            Trịnh  Thị Quế - Chủ tịch công đoàn xã Yên Thọ                                                       

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa