Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng   /   Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động
Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động
Quá trình hình thành và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn Việt Nam luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mỗi thời kỳ cách mạng.

Là một bộ phận của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, công đoàn Thanh Hóa được ra đời, trưởng thành trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và ngày càng phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt của mình trong giai đoạn đấu tranh chống đế quốc Mỹ và thời kỳ xây dựng đất nước bảo vệ Tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2015-2020.

Sau khi đặt ách cai trị và tiến hành khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã tăng cường vơ vét, bóc lột để phục vụ cho cuộc sống xa xỉ và cho chiến tranh mở rộng lãnh thổ của chúng. Điều đó đã làm cho nhân dân ta sống dưới hai tầng áp bức là thực dân Pháp và phong kiến. Lúc bấy giờ, cùng với phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai của cả nước, nhân dân Thanh Hóa, nhất là các công nhân, lao động (CNLĐ) ở Nhà máy diêm Hàm Rồng, đồn điền Yên Mỹ, các phong trào đấu tranh ngày càng lan rộng. Những cuộc đấu tranh của công nhân Thanh Hóa đều nổ ra một các tự phát, lẻ tẻ, chưa được tổ chức chặt chẽ, do đó thường ít có hiệu quả. Nhưng đó là bước phát triển đầu tiên rất quan trọng của phong trào công nhân Thanh Hóa trên bước đường tập hợp giai cấp.

Để tập hợp giai cấp công nhân ở Thanh Hóa vào một tổ chức đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, sau khi Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ra đời (ngày 20-7-1946) thực hiện chỉ thị của LĐLĐ Trung Bộ, các chi bộ “công nhân cứu quốc” ở các cơ sở trong tỉnh như: Nhà máy diêm Hàm Rồng, Nhà máy đèn – nước thị xã Thanh Hóa, Nhà ga Thanh Hóa… đều đổi tên thành công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của LĐLĐ Trung Bộ và của Tỉnh ủy Thanh Hóa, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn được quan tâm. Ngoài số công đoàn và đoàn viên trong CNLĐ, còn có thêm công đoàn và đoàn viên là các công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, các cơ quan chức năng như: Tòa án, y tế, giáo dục, ngân hàng, giao thông, tài chính.... Một khó khăn lớn cho phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh là chưa có một tổ chức thống nhất để tổ chức lãnh đạo. Trước tình hình đó, LĐLĐ Trung Bộ và Tỉnh ủy quyết định cử ra Ban Chấp hành LĐLĐ Thanh Hóa lâm thời do đồng chí Trần Tiến Quân, thư ký, phụ trách chung với nhiệm vụ trước mắt là tập hợp, vận động tổ chức đội ngũ CNLĐ thành một khối thống nhất, phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Nhằm đưa phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh phát triển lên một bước mới, ngày 10-10-1946, tại Nhà máy điện nước thị xã Thanh Hóa, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa triệu tập hội nghị đại biểu các công đoàn cơ sở trong tỉnh. Dự hội nghị có đại biểu của 24 công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh. Sau hội nghị này đồng chí Nguyễn Văn Hựng được phân công làm Thư ký LĐLĐ tỉnh thay đồng chí Trần Tiến Quân. Đây là bước ngoặt của phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương, là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng của công nhân Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức công đoàn, các phong trong thi đua “Gây cơ sở, phá kỷ lục”; “Đề cao chiến sỹ”; thi đua lao động sản xuất phục vụ tiền tuyến; phong trào “Bảo vệ hậu phương, bảo vệ cơ quan, bảo vệ công xưởng”; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất… ngày càng sôi nổi và thu được nhiều kết quả. Giai đoạn 1969-1975, công đoàn Thanh Hóa tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH nhanh chóng đến thắng lợi. Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Lập công mừng thọ Hồ Chủ tịch 79 tuổi và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII”; thi đua “Làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”; phong trào lao động sản xuất, tiết kiệm, đẩy mạnh và khôi phục phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước…

Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Để đáp ứng yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới, công đoàn Thanh Hóa đã vận động CNLĐ tham gia phong trào phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng cho CNXH; thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tiết kiệm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu; phong trào thi đua “3 điểm cao” trong các xí nghiệp công nghiệp; phong trào “3 cải tiến” trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; phong trào thi đua “2 tốt” của ngành giáo dục; “5 dứt điểm” của ngành y tế…Từ năm 1979-1983 toàn tỉnh có 35.736 sáng kiến, 645 đề tài nghiên cứu làm lợi trên 67,8 triệu đồng. Từ năm 1981-1985 công nhân, viên chức toàn tỉnh có 50.000 sáng kiến các loại phục vụ cho nông nghiệp làm lợi trên 100 triệu đồng. Giai đoạn1978-1986 thiên tai liên tiếp xảy ra trong cả nước, chiến tranh biên giới bùng nổ đời sống công nhân, viên chức ngày càng gặp khó khăn, tổ chức công đoàn kiên trì phát động các phong trào sản xuất tiết kiệm, đoàn kết tương trợ tổ chức tốt đời sống góp phần cùng Đảng, Nhà nước giải quyết khó khăn.

Trong những năm gần đây, với vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua, các cấp công đoàn tỉnh Thanh đã phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trọng tâm là: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo",  "Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển", "Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ, phong trào "Xanh sạch đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động" gắn với bảo vệ môi trường... Bên cạnh những phong trào thi đua thường xuyên, trọng tâm các cấp công đoàn luôn chủ động tổ chức, phát động các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại của địa phương, của ngành tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, toàn diện, rộng khắp trong CNVCLĐ toàn tỉnh. Các phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực thúc đẩy CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong 5 năm qua (2015-2020), đã có 19.398 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được áp dụng vào sản xuất, công tác làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có 88 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 7 giải pháp đạt giải toàn quốc; 97 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực tiễn đã chứng minh vai trò và tác dụng đặc biệt quan trọng của các phong trào thi đua trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trước đây cũng như hiện nay. Thi đua yêu nước là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại những thành tựu to lớn, qua các phong trào thi đua yêu nước đầy sáng tạo của CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều nhân tố mới tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều mô hình, cách nghĩ, cách làm mới rất có hiệu quả.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa