Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 22

    Hôm nay: 51

    Đã truy cập: 203161

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở

Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: “Kiểm tra, giám sát của Công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn mỗi cấp, nhằm bảo đảm thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp Công đoàn phải tổ chức, tiến hành kiểm tra, giám sát ở cấp mình, cấp dưới và chịu sự kiểm tra, giám sát của Công đoàn cấp trên”. Trên tinh thần đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, cùng với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã giúp UBKT công đoàn cơ sở (CĐCS) phát huy vai trò trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp giao, từng bước đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

UBKT - LĐLĐ tỉnh kiểm tra tài chính Công đoàn tại Công đoàn Công ty TNHH Annora Việt Nam

Tuy nhiên, hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp, nhất là CĐCS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ Công đoàn chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra; trình độ, năng lực, bản lĩnh của một số cán bộ Ủy ban kiểm tra còn hạn chế, thường xuyên biến động, phụ thuộc vào nhiệm vụ chuyên môn; một số CĐCS chưa cập nhật hai nhiệm vụ mới của UBKT là giám sát và xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Công đoàn cấp trên, nhất là Nghị quyết 6b/NQ-BCH, ngày 03/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 82/KH-LĐLĐ, ngày 29/10/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Uỷ ban kiểm tra Công đoàn” còn mang tính hình thức, chương trình, nội dung chưa sát với thực tiễn. Công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát thiếu chủ động, nhiều đơn vị vẫn còn coi nhẹ hoạt động Công đoàn, coi nhẹ chức năng kiểm tra, giám sát Công đoàn; chất lượng các cuộc kiểm tra , giám sát còn nhiều hạn chế, kết luận kiểm tra còn chung chung, chưa chỉ ra được những sai phạm, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục; một số CĐCS chi vượt dự toán được phê duyệt, một số chứng từ chi còn thiếu các thủ tục theo quy định; tình trạng thất thu kinh phí còn khá phổ biến, nhiều CĐCS thu đoàn phí Công đoàn không đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, nhất là ở CĐCS các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Việc cơ cấu bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra chưa phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

          Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do CĐCS, nhất là CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước số lượng lao động ít, làm việc rải rác, không tập trung nên khó khăn trong công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của tổ chức Công đoàn và tổ chức kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, phụ thuộc vào nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên biến động, thay đổi theo nhiệm kỳ Đại hội, kỹ năng và kinh nghiệm xử lí vụ việc cụ thể chưa nhiều nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; sự hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với UBKT Công đoàn cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát; việc bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở chưa thực sự được quan tâm đúng mức ...

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT Công đoàn cơ sở; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn về công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT Công đoàn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên Công đoàn;

Hai là, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức UBKT, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực công tác, am hiểu Công đoàn, chính sách pháp luật, công tác tài chính, kế toán và tạo điều kiện cho cán bộ kiểm tra CĐCS tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức;

Ba là, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của UBKT Công đoàn; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Công đoàn; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; kết luận kiểm tra phải khách quan, chính xác, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm;

Bốn là, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp trong việc xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn và tham gia với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Thực hiện giám sát đối với ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Công đoàn cùng cấp theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Năm là, thường xuyên cập nhật văn bản mới có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đối với Công đoàn cấp trên;

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động đòi hỏi Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp, nhất là Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhóm giải pháp nêu trên, góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

                                                                        Nguyễn Thị Nga  - Phó Chủ nhiệm UBKT - LĐLĐ tỉnh

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa