Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 67

    Đã truy cập: 829523

Huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là tiền đề quan trọng để đoàn viên, CNVCLĐ huyện Hoằng Hóa phát động phong trào thi đua (PTTĐ) đặc biệt là phong trào “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030.

LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ huyện Hoằng Hóa chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”

Thực hiện Kế hoạch và phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết số 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, Ngày 24/3/2021 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030 gắn với triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động, đồng thời BTV LĐLĐ huyện xây dựng Hướng dẫn và đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của từng loại hình Công đoàn cơ sở . Sau lễ phát động, LĐLĐ huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa, nội dung của PTTĐ, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện. Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Chủ trì, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện PTTĐ trong phạm vi quản lý… Các cụm thi đua, các CĐCS đã chủ động xây kế hoạch tổ chức tuyên truyền và triển khai trong đơn vị. Kết quả có 100% CĐCS phối hợp với chuyên môn xây dựng được kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện ;100% tổ chức tuyên truyền treo băng rôn tại trụ sở Cơ quan, đơn vị, DN; 100% các cụm thi đua LĐLĐ huyện đã tổ chức lễ phát động… PTTĐ đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên toàn huyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” được đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia với khí thế thi đua sôi nổi. Với tinh thần phấn đấu mỗi đoàn viên có ít nhất 1 sáng kiến được cập nhật lên phần mềm. Kết quả, tính đến ngày 30/5/2021, LĐLĐ huyện Hoằng Hóa đã có 1.989 sáng kiến được cập nhật lên phần mềm (đạt 492,3% so với chỉ tiêu tỉnh giao). Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong huyện vẫn duy trì phối hợp, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tiêu biểu là phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” trong khối SXKD; phong trào, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với cuộc vận động “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa””, "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trong khối cơ quan HCSN; phong trào “Dạy tốt – Học tốt”,“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” trong khối trường học.

Mô hình Thư viện xanh tại CĐCS trường tiểu học Hoằng Phong

          LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo CĐCS duy trì và thực hiện tốt các mô hình như: “Vườn hoa Công đoàn” gắn với thực hiện kế hoạch 99 của UBND huyện về “Chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025”; Phối hợp với phòng Văn hóa thông tin, ký kết, triển khai chương trình “Mỗi CĐCS một mô hình” tạo điểm nhấn trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, nhiều CĐCS đã có những cách làm sáng tạo trong việc triển khai và thực hiện, tiêu biểu như: Mô hình“Thư viện Xanh” của Công đoàn trường Tiểu học Hoằng Phong; “Sân vận động bé yêu” Công đoàn trường Mầm non thị trấn Bút Sơn 1; “Công viên mi ni”Công đoàn xã Hoằng Phong... Liên đoàn Lao động thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mô hình. Đến nay, đã có 195/204 CĐCS đã phối hợp với chuyên môn, đăng ký và triển khai có hiệu quả các mô hình.

Kết quả từ việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của CNVCLĐ huyện Hoằng Hóa trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn trong huyện đã đạt được nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, cụ thể: Tập thể LĐLĐ huyện được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen trong việc triển khai và phát động phong trào thi đua, LĐLĐ huyện đã khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; Có 02 đoàn viên được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen có sáng kiến tiêu biểu tham gia trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển” (sáng kiến của đoàn viên Nguyễn Bá Bình – THCS Hoằng Trường và đoàn viên  Nguyễn Trọng Tín – Công ty CP DCTT Delta); Tập thể Liên đoàn Lao động huyện và Đ/c Lê Sỹ Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ huyện được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen trong công tác chỉ đạo triển khai; LĐLĐ huyện đã khen thưởng cho 25 cá nhân và 10 tập thể có thành tích trong việc triển khai và tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; 01 đồng chí được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo (Đồng chí Nguyền Trọng Thấu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP DCTT Delta Hoằng Hóa); năm học 2020-2021 có 02 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua (01 Cờ toàn diện và 01 Cờ chuyên đề); Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng 17 bằng khen cho các tập thể và cá nhân; LĐLĐ huyện và Công đoàn Giáo dục tỉnh Thanh Hóa tặng 176 Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất- chất lượng - hiệu quả”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, bảo đảm ATVSLĐ gắn với Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ... Công đoàn phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo linh hoạt trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội của huyện.

Phạm Thị Tuyến - Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa