Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 14

    Hôm nay: 19

    Đã truy cập: 270430

Hoằng Hóa đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam lớn mạnh

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, và sự cho phép thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp đã đặt ra cho tổ chức công đoàn nhiều khó khăn, thách thức nhất là việc thu hút, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyệnHoằng Hóa tặng hoa chúc mừng CĐCS tại Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn

Hoằng Hóa là một trong những trung tâm phát triển của tỉnh Thanh Hóa với cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, quy hoạch ngày càng mở rộng, lực lượng lao động lớn, đã thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện là trên 500 doanh nghiệp với hơn 12.000 lao động. Đây là điều kiện thuận lợi để tập hợp, thu hút đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện hiện quản lý trực tiếp 203 CĐCS, trong đó CĐ khối HCSN 46 đơn vị, CĐ khối trường học 121 đơn vị, CĐ khối SXKD 36 đơn vị. Tổng số CNVCLĐ toàn huyện là 11.545 CNVCLĐ. Trong đó, đoàn viên công đoàn là 10.471 đoàn viên (khối hành chính sự nghiệp 3.828 đoàn viên; khối sản xuất kinh doanh: 6.643 đoàn viên).

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Chương trình số 02/CTr-LĐLĐ, ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa khóa XIX về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2018-2023. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tham mưu cho Cấp ủy huyện tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn ngoài quốc doanh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng Ban Dân và Chủ tịch LĐLĐ huyện làm Phó ban, phân công cụ thể, giao trách nhiệm cho các thành viên.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh giao năm 2021, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã khảo sát, tuyên truyền vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS một cách hiệu quả. Tính đến quý 3, Liên đoàn Lao động huyện đã khảo sát, vận động, thành lập được 3/3 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh (đạt 100%): Công ty TNHH Thực phẩm và TMDV Lê Gia (35 ĐV), Chi nhánh Công ty TNHH SX&TM Lê Gia Phát (54 ĐV), Công ty Cổ phần Diên Hồng (44 ĐV), đồng thời kết nạp và phát triển mới 1.075 đoàn viên (đạt 149,3%). Tiếp tục chỉ đạo CĐCS cập nhật danh sách đoàn viên lên phần mềm theo đề án Đổi thẻ và quản lý thẻ đoàn viên Công đoàn. Đến nay đã có có 8.300 đoàn viên được cập nhật dữ liệu lên phần mềm (đạt 87.6%).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS và cán bộ công đoàn luôn được chú trọng. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tập huấn cho Chủ tịch CĐCS về phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn gồm 06 chuyên đề: công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Chính sách - pháp luật, Nữ công, Kiểm tra, Tài chính. Xây dựng cẩm nang hoạt động và cấp phát cho cán bộ công đoàn cơ sở. Hướng dẫn CĐCS rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công đoàn cho 20 đồng chí đủ tiêu chuẩn. Hàng năm có 90% trở lên công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp luôn được các cấp CĐ quan tâm, thực hiện. Đến hết quý 3/2021, các cấp công đoàn đã giới thiệu 185 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đồng thời tham mưu cho Cấp ủy lựa chọn, kết nạp 116 đoàn viên vào tổ chức Đảng.

Với những kết quả đạt được như trên, trong thời gian tới để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, trong thời gian thới Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề ra một số nhiệm vụ sau:

Một là, Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, bám sát, nắm chắc tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn để có giải pháp cụ thể thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

Hai là, Đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Từ đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn và thu hút, tập hợp đoàn viên vào tổ chức công đoàn.

Ba là, Xây dựng bộ máy cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức trong sáng đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Bốn là, Tập trung chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, hàng năm đánh giá xếp loại thực chất “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Tăng cường công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho các cấp ủy Đảng xem xét và kết nạp.

Năm là, Chăm lo công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn để đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Chú trọng đến cán bộ Công đoàn xuất thân từ công nhân, cán bộ nữ và cán bộ Công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Phát huy vị trí, vai trò của tổ chức CĐ trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Tập trung vào việc tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ,...phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyên môn của cấp ủy, chính quyền; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chủ trì và tham gia thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Công đoàn cấp trên triển khai./.

Lê Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ huyện Hoằng Hóa

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa