Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 12

    Hôm nay: 87

    Đã truy cập: 2305499

Nâng cao chất lượng hoạt động của BCH Công đoàn từ huyện đến cơ sở huyện Thạch Thành

Với vai trò lãnh đạo phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn từ huyện đến cơ sở huyện Thạch Thành luôn quán triệt sâu sắc những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh đều triển khai kịp thời đến đoàn viên người lao động; kịp thời bám sát tình hình thực tế, quan tâm chăm lo đời sống; bảo về quyền và lợi ích, hợp pháp cho người lao động; tạo nên phong trào thi đua sổi nổi trong lao động sản xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghệp.

Các đơn vị ký giao ước thi đua

Đến tháng 3 năm 2024, LĐLĐ huyện Thạch Thành có 142 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong đó,  8 Công đoàn cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, 25 CĐ cơ quan UBND xã, thị trấn; 89 CĐCS  trường học, 20 CĐCS khối doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Ban Chấp hành, các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ Ban Chấp hành đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Qua kết quả tổng hợp cho thấy: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 444 ủy viên, trình độ Đại học 378 đồng chí, chiếm  85% (cao hơn nhiệm kỳ 2018-2023 là 5%). Ban Chấp hành Liên  đoàn Lao động huyện 15 ủy viên: Trình độ đại học: 15/15 bằng 100%; trình độ cao cấp Lý luận chính trị  5 đồng chí, chiếm  33 %, Trung Cấp chính trị 9 đồng chí, chiếm  60%, chưa qua đào tạo 01 đồng chí, chiếm 6,6%.

 Nhìn chung đội ngũ cán bộ Công đoàn từ huyện đến cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 có lập trường, tư tưởng vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, điều hành phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trên địa bàn huyện.Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong lề lối làm việc nghiêm túc, khoa học. Luôn chấp hành nghiêm sự phân công công tác của tổ chức; phát huy tốt vai trò cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí ủy viên BCH, tích cực, chủ động, không ngừng vươn lên, học tập nâng cao trình độ chuyện môn, kỹ năng nghề nghiệp; chủ động trong công tác, là trung tâm đoàn kết, thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Qua đánh giá phân loại hàng năm cho thấy, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, nhiều năm liền không có ủy viên BCH không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Công đoàn các cấp vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra từ huyện đến cơ sở có lúc còn dàn trải, chưa kịp thời, thời gian dành cho cơ sở còn ít, việc nắm bắt thông tin hai chiều giữa người sử dụng lao với người lao động đôi lúc còn chậm. Việc tham gia kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động chưa được nhiều, chất lượng tham mưu cho cấp uỷ Đảng và Công đoàn cấp trên còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, đảm bảo tính dân chủ trong lãnh đạo thực hiện tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam Ban Chấp hành Công đoàn từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 Kịp thời ban hành Quy chế hoạt động của nhiệm kỳ và hàng năm bổ sung sửa đổi khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, sự phát triển của doanh nghiệp gắn với quyền, lợi hợp pháp của người lao động. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lĩnh vực, đơn vị phụ trách cho từng ủy viên Ban Chấp hành. Thực hiện nghiêm túc các kỳ họp, giao ban Ban Chấp hành theo đúng quy chế hoạt động.

Hàng năm lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu để tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn. Các chế độ chính sách đối với ủy viên Ban Chấp hành phải được quan tâm chi trả kịp thời đúng quy định.

Thường xuyên  kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với tập thể Ban Chấp hành để kịp thời phản ảnh đúng thực trạng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các cấp Công đoàn trong huyện.

Công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong phong trào Công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn trên địa bàn huyện, vì vậy nâng nao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn./.

 Ngô Thị Ân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa