Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Pháp luật, chính sách KT-XH   /   Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thành công Hội nghị CBVC - LĐ năm học 2018 – 2019
Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thành công Hội nghị CBVC - LĐ năm học 2018 – 2019
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Công văn số 343/LĐLĐ, ngày 27/8/2018 của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động trong khối các trường giáo dục, đào tạo năm học 2018 – 2019.

Ngày 11/9/2018, Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Hồng Đức đã có Hướng dẫn liên tịch số 157/LTCĐ- ĐHHĐ về việc tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị trực thuộc trong trường tiến tới Hội nghị CBVC-LĐ cấp trường năm học 2018-2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị đầu năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ của từng đơn vị năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của các đơn vị cho sâu sát với nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường. Hội nghị cũng là diễn đàn phát huy quyền dân chủ của CBVC-LĐ trong việc tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và được tham gia giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

PGS.TS. Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo và phát biểu ý kiến tại Hội nghị CBVC-LĐ khoa Giáo dục Mầm non

Từ ngày 25/9 đến ngày 03/10 năm 2018 đã có 34/34 đơn vị trực thuộc trường tổ chức thành công Hội nghị CBVC-LĐ (đạt 100%). Nhìn chung Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị được chuẩn bị chu đáo, tổ chức dân chủ, đúng quy định. Về dự và chỉ đạo các Hội nghị có đại diện Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn trường, Đại diện Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn trường phát biểu, đánh giá, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm học 2017-2018, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019 của từng đơn vị, của các Công đoàn bộ phận, của mỗi CBVC-LĐ, trong đó cần tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong CBVC-LĐ và HSSV thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá”. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đề án việc làm phù hợp cho từng vị trí, chức danh; từng bước thực hiện lộ trình tự chủ; tổ chức tốt các phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”; “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay và các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, cơ quan văn hóa; các hoạt động nhân đạo từ thiện… Mặt khác, qua việc dự và chỉ đạo các Hội nghị đây cũng là dịp để Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ Công đoàn trường có điều kiện lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến đề xuất của CBVC - LĐ đối Nhà trường và Công đoàn trường.

  Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2018-2019 của các đơn vị trực thuộc trường đã thành công tốt đẹp. Hội nghị tập trung ý chí, trí tuệ, quyết tâm, trách nhiệm cuả CBVC-LĐ toàn trường, nhằm phát huy tính dân chủ, đề xuất, hiến kế các giải pháp tích cực, hiệu quả để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2018-2019, tạo khí thế mới bước vào năm học mới trong xây dựng đơn vị, nhà trường phát triển vững mạnh, bền vững./.

                                                                                                  Mai Xuân Thắm

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa