Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Pháp luật, chính sách KT-XH   /   Tổng LĐLĐ Việt Nam Ban hành Chương trình: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Tổng LĐLĐ Việt Nam Ban hành Chương trình: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Chương trình số 1563/CTr-TLĐ về xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn (CĐ) cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ảnh minh họa

Mục tiêu chương trình nhằm xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực  nhà nước có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm; đủ năng lực tập hợp đoàn kết, thống nhất trong ban chấp hành CĐ cơ sở. Đồng thời, phải am hiểu pháp luật, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ; có khả năng, phương pháp, kỹ năng hoạt động CĐ khoa học, sáng tạo, xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm cao của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Nghị quyết số 03-NQ/BCH-TLĐ (ngày 11-1-2019) của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018-2023, hằng năm, các cấp CĐ đầu tư nguồn lực tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Trong đó, Tổng LĐLĐVN trực tiếp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CĐ cho 50-70 chủ tịch CĐCS có 2.500 đoàn viên trở lên. LĐLĐ cấp tỉnh, CĐ ngành T.Ư và tương đương trực tiếp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên (nếu có). CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên (nếu có). Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, có 30% CĐCS trở lên ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đại hội bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS.

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Để thực hiện mục tiêu, chương trình đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm:

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước.

 2. Lựa chọn đội ngũ chủ tịch CĐCS thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, NLĐ.

 3. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước.

4.Tăng cường các biện pháp bảo vệ và quan tâm thực hiện chính sách đối với chủ tịch CĐCS.

5.Phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước vào Đảng.

Trong đó, có việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CĐ trong hệ thống chính trị và điều kiện hoạt động CĐ trong tình hình mới; nhận diện thời cơ, thách thức trong hoạt động CĐ trước yêu cầu hội nhập quốc tế với nội dung nhận diện sự xuất hiện tổ chức đại diện khác của NLĐ tại doanh nghiệp. Trách nhiệm của CĐ trong tập hợp, thu hút đoàn viên, NLĐ, giữ vững vai trò, vị trí của CĐVN là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Bồi dưỡng kiến thức về yêu cầu cấp thiết đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ trong tình hình mới. Chủ động nắm bắt tâm tư, ý kiến, nguyện vọng, hoàn cảnh của đoàn viên, NLĐ để kịp thời tìm biện pháp giải quyết…

Xây dựng tiêu chuẩn để lựa chọn chủ tịch CĐCS đáp ứng mong đợi của đoàn viên, NLĐ. Đổi mới, mở rộng các hình thức, phát huy dân chủ để đông đảo đoàn viên CĐ được trực tiếp giới thiệu nhân sự, bầu BCH, bầu cử chủ tịch CĐCS đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, sự tín nhiệm của đoàn viên theo đúng quy định của Điều lệ CĐVN. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để tuyển dụng, bố trí chủ tịch CĐCS chuyên trách ở những doanh nghiệp có đông đoàn viên, CNLĐ.

Chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật về bảo vệ cán bộ CĐ, nhất là chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ CĐ bị sa thải, mất việc làm do đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của NLĐ từ nguồn Quỹ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, cán bộ CĐ. Đề xuất xây dựng chính sách và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước theo hướng đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm… 

                         (Nguồn NLĐ.com.vn) PHẠM NGỌC ĐIỆP- Chủ tịch CĐ Ngành Công Thương Thanh Hoá.

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa