Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tuyên truyền giáo dục   /   Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chứcnói không với tiêu cực”
Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chứcnói không với tiêu cực”
Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ ngày 22/7/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án số 1172/ĐA-TLĐ phát động Cuộc vận động“Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (hay còn gọi là Cuộc vận động 05 không); ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 136/KH-LĐLĐ về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Nội dung của Cuộc vận động 05 không bao gồm:

1. Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

2. Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm

3. Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm

4. Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối

5. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ

Thông qua việc triển khai thực hiện Cuộc vận động 05 không nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCC,VC, NLĐ) trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCC,VC, NLĐ trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm trong công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong CBCC,VC, NLĐ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày của CBCC,VC, NLĐ. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Chính phủ theo phương châm: “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Để được thực hiện tốt Cuộc vận động 05 không, ngày 08/11/2019 Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã  ban hành Công văn số 24 /Đ-LĐLĐ gửi Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Đảng ủy các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” giai đoạn 2019-2026. Đồng thời, yêu cầu các cấp công đoàn triển khai Cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo, lãng phí, tạo động lực để CBCC,VC, NLĐ tự giác thực hiện Cuộc vận động. Gắn thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực ”với Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ công đoàn trong việc hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động. Thường xuyên làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa