Trang chủ   /   Công tác Tài chính, Kiểm tra công đoàn   /   Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (CĐ KKTNS&CKCN) đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục quan tâm kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng và chất lượng của Ủy viên UBKT Công đoàn cơ sở, làm tốt công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CNVCLĐ qua đó kịp thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm, UBKT các CĐCS trực thuộc CĐ KKTNS & CKCN đã tiếp 45 lượt đoàn viên, CNVCLĐ và nhận 40 đơn khiếu nại tố cáo (UBKT CĐ KKTNS & CKCN tiếp và hướng dẫn trả lời chế độ chính sách cho 06 lượt người, nhận 03 đơn khiếu nại, tố cáo; và UBKT CĐCS tiếp 39 lượt người và nhận 37 đơn khiếu nại, tố cáo). Thông qua phân loại đơn: CĐCS trực tiếp phối hợp với lãnh đạo Doanh nghiệp giải quyết 37 đơn. UBKT CĐ KKTNS & CKCN tiếp nhận 01 đơn khiếu nại về thỏa ước lao động tập thể và những quyền lợi của người lao động thuộc quyền giải quyết của công đoàn. Phối hợp, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 02 đơn khiếu nại về tiền lương và quyền lợi của người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước, NSDLĐ có sự tham gia của tổ chức công đoàn.

Đ.c Vũ Tuấn Minh - Chủ tịch CĐ KKTNS&CKCN giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ

Lãnh đạo CĐ KKTNS&CKCN xuống CĐCS giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ

Trong 6 tháng cuối năm 2020, UBKT CĐ KKTNS&CKCN đẩy mạnh công tác tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; kiểm tra tài chính, tài sản công bảo đảm đúng quy định. Duy trì chế độ tiếp đoàn viên, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên CNVCLĐ kịp thời, đúng pháp luật. CĐ KKTNS&CKCN tổ chức và chỉ đạo CĐCS mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra.Thường xuyên kiện toàn UBKT công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Thiên An – Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa