Trang chủ   /   Công tác Tài chính, Kiểm tra công đoàn   /   Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3-8-2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về ‘‘Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn (CĐ)”, hoạt động UBKT CĐ trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT CĐ, đặc biệt là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Công nhân Công ty CP Tập đoàn quốc tế ABC trong ca sản xuất.

Đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam được ban hành, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp CĐ để quán triệt, triển khai nghị quyết, đồng thời ban hành Kế hoạch số 82/KH-LĐLĐ triển khai đến các cấp CĐ tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai đến công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện. Theo báo cáo, có 35/35 CĐ cấp trên cơ sở và 2/2 CĐCS trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Kế hoạch số 82 của LĐLĐ tỉnh triển khai đến CĐCS. Hằng năm, UBKT CĐ các cấp tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ CĐ cùng cấp xây dựng nội dung, chương trình công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện. Hướng dẫn, chỉ đạo CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc, UBKT đồng cấp và CĐCS xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Xây dựng lịch tiếp đoàn viên; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của CĐ và xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên vi phạm; tham gia với cơ quan chức năng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của các cấp CĐ, 5 năm qua (2015-2020), UBKT CĐ các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 8.701 cuộc về chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam, trong đó, UBKT LĐLĐ tỉnh đã kiểm tra CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS và đơn vị trực thuộc được 72 cuộc; các CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và tương đương kiểm tra được 2.822 cuộc, CĐCS tự kiểm tra 5.807 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy, các cấp CĐ cơ bản thực hiện tốt các quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam như: Bám sát quy chế hoạt động, chương trình công tác năm, quý, tháng để thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức đối thoại giữa người lao động với chủ sử dụng lao động tại các DN đặc biệt là DN FDI; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài Nhà nước. Tuy nhiên, việc phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách của người sử dụng lao động đối với người lao động ở một số CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS nhất là ở một số doanh nghiệp còn hạn chế như: Chậm nộp BHXH, BHYT, chế độ thai sản, ốm đau… UBKT CĐ các cấp đã kiến nghị, hướng dẫn, yêu cầu với các đơn vị được kiểm tra có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trên.

Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của CĐ cũng là một trong những nội dung trọng tâm mà UBKT CĐ các cấp thực hiện thời gian vừa qua. 5 năm qua, UBKT CĐ các cấp, đã tổ chức kiểm tra được 8.283 cuộc, trong đó, UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra 88 cuộc, UBKT cấp trên cơ sở kiểm tra 3.720 cuộc, UBKT CĐ cơ sở tự kiểm tra 4.475 cuộc. Qua kiểm tra, ban chấp hành, ban thường vụ CĐ các cấp đã chỉ đạo cấp mình và hướng dẫn CĐ cấp dưới xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định; cấp kinh phí cho CĐCS cơ bản kịp thời, đảm bảo các hoạt động.

Bên cạnh đó, UBKT CĐ các cấp đã giúp ban chấp hành, ban thường vụ CĐ tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ kịp thời, đạt hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, UBKT CĐ các cấp đã tiếp 4.112 lượt đoàn viên, NLĐ và nhận 1.443 đơn, trong đó 1.272 đơn khiếu nại, 171 đơn tố cáo. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu về thực hiện chế độ tiền lương, nâng bậc lương, chế độ BHXH, BHYT, BHTN; về hợp đồng lao động; quản lý tài chính, tài sản CĐ; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bố trí việc làm, thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng sức, chế độ tai nạn lao động; chế độ, chính sách do tác động đại dịch COVID-19. Kết quả, UBKT LĐLĐ tỉnh đã tham gia giải quyết cho 219 người được bố trí làm việc lại; 906 người được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và 305 người được hưởng các quyền lợi khác. Đặc biệt, từ năm 2016  đến nay, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo UBKT cùng với Ban Chính sách Pháp luật tham gia với cơ quan chức năng, kiểm tra xác minh 3 đơn thư kiến nghị của người lao động (về việc ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động và thanh toán các chế độ khi chấm dứt hợp đồng lao động chưa đúng quy định của pháp luật). Qua phối hợp kiểm tra, xác minh đã giải quyết chế độ cho 638 đoàn viên theo đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận tin tưởng của CNVCLĐ với tổ chức công đoàn.

Có thể khẳng định, hoạt động của UBKT CĐ các cấp thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản; nâng cao ý thức chấp hành điều lệ và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ nhằm xây dựng tổ chức CĐ và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa