Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG *** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI XX CÔNG ĐOÀN TỈNH THANH HÓA VÀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 !        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 11

    Hôm nay: 1103

    Đã truy cập: 1363122

Liên đoàn Lao động huyện Yên Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động

Trong những tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh Thanh Hoá, Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Định, Liên đoàn Lao động huyện Yên Định đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ đoàn viên, công  nhân viên chức lao động; chủ động tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ  thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện đã đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, hình thức, phương pháp tuyên truyền cụ thể, thiết thực gắn với thực tiễn của cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện Yên Định xác định, công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Công đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cáo ý thức giác ngộ về chính trị, tư tưởng, hiểu biết pháp luật, giáo dục về lối sống lành mạnh trong công nhân viên chức lao động, tuyên truyền giáo dục là một trong những chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn. Thông qua tuyên truyền, giáo dục để giác ngộ, tập hợp, vận động công nhân viên chức lao động, tạo sự  thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng đã đề ra, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh.

          Ảnh: Tuyên truyền pháp luật tại Công ty Alena

Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn với việc  thực hiện Chỉ thị  số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động  văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao theo hướng thiết thực, hiệu quả, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay huyện Yên Định đã có 01 xã đạt Nông thôn mới Kiểu mẫu , 01 xã đạt Nông thôn mới Nâng cao, 04 xã đang đề nghị UBND tỉnh công nhận là xã Nông thôn mới Nâng cao.

Ảnh: Tuyên truyền pháp luật tại Công ty Alena

Xác định rõ vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện CNVCLĐ, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện đến Công đoàn cơ sở đã tích cực, chủ động triển  khai có hiệu quả việc học tập những bài giáo dục chính trị tự tưởng trong CNVCLĐ theo chỉ thị của Công đoàn cấp trên, nhằm mục đích truyền những tri thức, giá trị tư tưởng đến đoàn viên và những yếu tố đó thành niềm tin, nhận thức, tình cảm cổ vũ đoàn viên, CNVCLĐ hành động theo định hướng vì mục tiêu lý tưởng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trang bị cho đội ngũ CNVCLĐ những kiến thức chính trị cần thết, giúp  họ có nhận thức chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, tích cực lao động, học tập và  công tác, góp phần hoàn thành những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

Thông qua nhiều hình thức khác nhau từ LĐLĐ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn, Nghị quyết Đảng bộ huyện Yên Định lần  thứ XXVI, Nghị quyết Đảng bộ  tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Trung ương Đảng. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức được 03 lớp học Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với 465 lượt người  tham gia.

Việc tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp FDI luôn được chú trọng, từ đầu năm đến nay LĐLĐ huyện đã tổ chức được 04  buổi tuyên truyền tại công ty Giầy Alena và công ty Dệt kim Jasan với số lượt công nhân tham gia là 800 người, Ban Chấp hành công đoàn các doanh nghiệp FDI cũng  rất chủ động trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đoàn viên trong công ty mình. Tiêu biểu như công ty Giầy Alena theo thống kê từ đầu năm đến nay đã tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền tới đoàn viên, CNLĐ.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid -19 trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các qui định phòng chống dịch, chỉ đạo các CĐCS  khối doanh nghiệp phối hợp với Chủ sử dụng lao động thành lập trên 240 tổ “ An toàn Covid 19” tại các Doanh nghiệp có đông công nhân lao động, các cơ quan đơn vị, trường học, kêu gọi người lao động hướng ứng Chương trình “vắc xin cho công nhân” ..tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid qua cổng thông tin 1408 trị giá trên 50 triệu đồng. Công ty Tat su hỗ trợ 45 ngàn khẩu trang để phòng chống dịch; Công ty Alena hỗ trợ 500 triệu đồng tham gia Quỹ phòng chống dịch Covid- 19. LĐLĐ huyện cấp trên 90 bảng biểu pa nô, hàng nghìn tờ rơi về Công tác phòng chống dịch COVID 19 giá trị trên 40 triệu đồng…

Một nội dung tuyên truyền quan trọng trong năm 2021 là tuyên truyền bầu cử Đại biieeur Quốc hội khoá  XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai tích cực, hiệu quả. Tổng số văn bản tuyên truyền bầu cử Liên đoàn Lao động huyện  triển khai đến CĐCS là 08 văn bản, các CĐCS trên toàn huyện đã treo 136 pa nô, 250 băng rôn tuyên truyền bầu cử tại các cơ quan, đơn vị, các trục  đường giao thông chính.

Công tác giáo  dục truyền thống yêu nước, đấu tranh xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc của nhân dân, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, tinh thần hăng say lao động, yêu nghề, yêu quê hương đất nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa cho CNVCLĐ được chú trọng, nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, phát huy nội lực để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp. Trong năm, Công đoàn cũng rất quan tâm đến việc tuyên truyền các ngày lễ lớn như ngày thành lập Đảng 3/2, ngày giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động (1/5), tuyên truyền ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9), tuyên truyền ngày thành lập Công đoàn 28/7…Công đoàn các cấp cũng tập trung tuyên truyền chương trình Tết sum vầy, Tháng công nhân, là những chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.  Công đoàn vận động CNVCLĐ đi đầu trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như đóng góp vào quỹ Mái ấm Công đoàn, các loại quỹ từ thiện nhân đạo do các ban, ngành phát  động Các CĐCS tích cực tham gia hưởng ứng tuần lễ  “Hướng về Thành phố mang tên Bác”, trong thời gian từ 19 đến 23 tháng 7 năm 2021 hiện vật các CĐCS quyên góp được gửi vào Thành phố Hồ Chí Minh là 8 000kg gạo, 1100 thùng mì tôm, 919kg rau củ quả, 1190kg miến, 1500kg lạc nhân, 600 lít dầu ăn, 360 lít nước mắm, 250 gói mì chính.

Bên cạnh đó các cấp Công đoàn trong huyện cũng tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước do các  cấp, các ngành và Công đoàn phát động, điển hình như phong trào thi đua Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng”, có 100% các CĐCS tham gia, các đơn vị tiêu biểu như Công đoàn xã Định Long, Công đoàn xã Yên Trường, Công đoàn trường Mầm non Định Hưng, Công đoàn trường TH Yên Thái, Công đoàn trường THCS Yên Trường vv… và gần đây là phong trào “thi đua cao cao điểm 75 ngày lập thành tích chào mừng 75 năm thành lập Công đoàn Thanh Hoá  (10/10/1946-10/10/2021)” do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát động cũng được các CĐCS tích cực tham gia. Qua  phát động các phong trào thi đua đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng mạnh mẽ phong trào bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà phong trào thi đua đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Công tác tuyên truyền giáo dục tuy đạt được một số kết quả nhất định, song bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn  chế như công  tác tuyên truyền giáo dục ở một số Công đoàn cơ sở còn chậm đổi mới, chưa sâu rộng, chua sát với yêu cầu thực tiễn tại  cơ sở. Việc năm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đoàn viên của Liên đoàn Lao động huyện có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Trong thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện Yên Định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các giải pháp cụ  thể như sau:

Một là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức lối sống cho đoàn viên, CNVCLĐ; hướng mục tiêu của công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực về mặt tư tưởng để tổ chức Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu được vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hai là: Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Ba là: Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền; chú trọng những hình thức tuyên truyền tác động trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ như: Công tác tuyên truyền miệng, tọa đàm, hội thảo, hội thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ... Việc lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với từng loại hình CĐCS, sát hợp từng đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ.

Bốn là: Kịp thời củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS. Quan tâm, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, tâm huyết, nhiệt tình, thực sự là những người có năng lực, hiểu biết về kiến thức pháp luật, có phương pháp tuyên truyền sinh động, lôi cuốn. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Với những giải pháp cụ thể trên, ta có thể tin tưởng rằng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ của Liên đoàn huyện Yên Định sẽ có những bước chuyển mới, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày một vững mạnh, phát triển.

   Phạm Thị Nga- LĐLĐ  huyện Yên Định

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa