Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 11

    Hôm nay: 72

    Đã truy cập: 829528

UBKT LĐLĐ huyện Đông Sơn đẩy mạnh việc kiểm tra cấp cơ sở về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của UBKT LĐLĐ huyệnĐông Sơn khóa IX, trong các ngày từ 15-17/11/2021 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyệnđã thành lậpĐoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam vàtổ chức triển khai các phong trào thi đua ở 5 Công đoàn cơ sở khối các cơ quan hành chính cấp huyện.

Với nội dung: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam mà trọng tâm là: Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc; quy chế phối hợp; chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng… Việc xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua do LĐLĐ huyện phát động, đặc biệt là phong trào thi đua Công nhân, viên chức, lao động Đông Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương  Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030’’ và phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19”… Về công tác thu-chi tài chính công đoàn và các loại quỹ do các cấp phát động.

Qua kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tiếp nhận và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao độnghuyện; Đặc biệt là việc xây dựng và phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” đã mang lại hiệu quả trong cuộc chiến chống Covid. Đa sốBCH các Công đoàn cơ sở chấp hành tốt các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn như: Việc công khai tài chính công đoàn đã thực hiện tại Hội nghị BCH công đoàn và Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn đầy đủ, thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; việc xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán gửi lên LĐLĐ huyện trên đúng quy định; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu trữ, quản lý theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng đã phát hiện được một số hạn chế đó là: Một số đơn vị chưa ban hành quyết định khi ban hành quy chế; việc thu - chi tài chính công đoàn còn có những bất cập, chứng từ chưa khoa học, một số chứng từ chưa đúng; công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách chưa kho học; chế độ báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời; công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn và tham mưu cho cấp ủy chưa chặt chẽ. Hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” ở một số đơn vị còn mang tính hình thức. Đoàn kiểm tra yêu cầu các công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện các nội dung được kiểm tra, đồng thời định hướng một số giải pháp cho các CĐCS tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới và báo cáo kết quả thực hiện về UBKT LĐLĐ huyện theo quy định./.

Nguyễn Thị Huế - LĐLĐ huyện Đông Sơn

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa