Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 14

    Hôm nay: 1402

    Đã truy cập: 678023

Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa huy động đoàn viên tham gia hỗ trợ ngày công vẽ đường tranh bích họa xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2021 là năm thực hiện Kế hoạch và phong trào thi đua do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết số 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, ngày 24/3/2021 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ huyện Hoằng Hóa chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030, đồng thời xây dựng Hướng dẫn và đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của từng loại hình Công đoàn cơ sở. Sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa, nội dung của phát động thi đua, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của CĐCS, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện. Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTPH-LĐLĐ-PVHTT ngày 24/02/2021 về việc triển khai "Mỗi Công đoàn cơ sở một mô hình” tạo điểm nhấn trong xây dựng cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao đọng huyện về triển khai phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” giai đoạn 2021-2025, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện tốt việc chỉnh trang cảnh quan môi trường Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp hoàn thành các điều kiện, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, từ ngày 24/11 đến 02/12/2021 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã huy động đoàn viên, giáo viên Mỹ Thuật, giáo viên trường Mần non, cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn xã tham gia hỗ trợ hơn 50 ngày công vẽ gần 600m đường tranh bích họa, tranh cổ động tại Thôn Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, đồng thời hàng tuần Liên đoàn Lao động huyện phân công cán bộ về xã tham gia chỉnh trang cảnh quan, tổng vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa giúp cho xã Hoằng Phú sớm trở thành xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần đưa huyện Hoằng Hóa trở thành thị xã trước năm 2030. Hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Phú đồng tình hưởng ứng, được cấp ủy, chính quyền huyện ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức thực Chương trình "Mỗi Công đoàn cơ sở một mô hình” tạo điểm nhấn trong xây dựng cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp giai đoạn 2021-2025” nhằm góp phần thực hiện kế hoạch 99, 89, đề án 1089 của UBND huyện Hoằng Hóa. Theo đó, mỗi đơn vị đăng ký một mô hình, phần việc cụ thể để tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành việc giải tỏa hành lang giao thông, hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động,…Những công trình, phần việc ý nghĩa này đã phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan và cuộc sống của người dân.

Có thể khẳng định rằng, với những việc làm thiết thực, cụ thể, CĐCS và cán bộ, đoàn viên công đoàn đã và đang góp phần tạo thêm nhiều động lực để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Lê Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ huyện Hoằng Hóa

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa