Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 10

    Hôm nay: 75

    Đã truy cập: 2305487

Qui chế chi tiêu nội bộ - Giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát nguồn tài chính công đoàn.

Quy chế chi tiêu nội bộ là một Bộ quy định đầy đủ chi tiết các vấn đề về chi tiêu tại mỗi đơn vị. Bộ quy chế này là một trong những công cụ trợ giúp đắc lực trong việc quản lý, giám sát nguồn tài chính, tài sản trên cơ sở các khoản chi tiêu phải phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Việc xây dựng Quy chế  chi tiêu nội bộ phải căn cứ  Thông tư Liên tịch 71/2014/TTLT -  BTC - BNV ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định  cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các  cơ quan nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ – TLĐ  ngày 01 tháng 03 năm 2022 về việc ban hành quy  định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở và Quyết định số  4291/QĐ – TLĐ ngày 01 tháng 03 năm 2022  về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên). của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 Thông  qua  xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu cho Thủ trưởng và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động (CBCNVCLĐ), đồng thời cũng là căn cứ để quản lý  thanh toán các khoản chi tiêu  theo đúng quy định. Tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ , sử dụng các tài sản và dịch vụ có hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNVCLĐ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tạo sự công bằng trong các cấp Công đoàn. 

 Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phải dựa trên nguyên tắc: Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; căn cứ chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thời bám sát các khoản chi tiêu như: Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động. Thực hiện theo Quyết định số 4291/QĐ- TLĐ ngày 01 tháng 03 năm 2022 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn; chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động: Thực hiện theo Quyết định số 4291/QĐ- TLĐ ngày 01 tháng 03 năm 2022 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn; chi quản lý hành chính: Hội nghị ban chấp hành, sửa chữa nhỏ, bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách, phí phát sinh giao dịch, phương tiện vận tải (thuê phương tiện vận tải, phí, lệ phí cầu phà…) ; chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương: Thực hiện theo Quyết định số 3226/QĐ- TLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chi khác như: Phối hợp hoạt động với các tổ chức Chính trị - Xã hội khác….

  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt việc  thực hiện, bổ sung, sửa đổi, kịp thời bộ Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm trong toàn hệ thống đặc biệt là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo hướng dẫn mới nhất của Thông tư liên Bộ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cũng là một trong những giải pháp trong công tác quản lý, giám sát, công tác thu, chi tài chính tài sản của tổ chức Công đoàn nhằm kịp thời rà soát sửa đổi các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn, tài sản công đoàn phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng cơ chế sử dụng tài chính gắn với nhiệm vụ chung, lĩnh vực địa bàn ưu tiên, cân đối giữa các cấp công đoàn, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. 

Trên cơ sở xây dựng và triền khai Quy chế chi tiêu nội bộ, các cấp công đoàn có căn cứ  để thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ trong tình hình mới; Sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài chính tài sản công đoàn, kịp thời sử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

                             Lê Thị Độ - Chuyên viên Ban Tài chính

 
Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa