Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 9

    Hôm nay: 230

    Đã truy cập: 738820

15 năm Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới

Trong 15 năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh về công tác bình đẳng giới (BĐG), Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG đến 100%, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh lồng ghép với các hoạt động Công đoàn, hoạt động nữ công ở cơ sở phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hội thi, hội thảo, toạ đàm, tập huấn, giao lưu văn hóa - văn nghệ, đối thoại, sinh hoạt câu lạc bộ nữ CNVCLĐ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, như Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Bản tin lao động và Công đoàn Thanh Hóa, trên trang Website, Fanpage, zalo OA, facebook của LĐLĐ tỉnh.... thu hút 90% chị em tham gia các hoạt động. Kết quả trong 15 năm, các cấp Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền miệng tại các khu nhà trọ 3.975 buổi cho trên 75.000 lượt CNLĐ; tư vấn về chế độ, chính sách cho 25.000 lượt  nữ CNLĐ trong các doanh nghiệp nhân “Tháng công nhân”, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và giảm thiểu các cuộc ngừng việc tập thể.

Cùng với việc tuyên truyền, các cấp Công đoàn còn tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc về công tác BĐG và các chế độ, chính sách pháp luật lao động cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Từ năm 2007 đến nay, các cấp Công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ được 4.068 cuộc, tự kiểm tra được 9.600 cuộc.

Công tác chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ thường xuyên được quan tâm. Trong 15 năm qua, LĐLĐ tỉnh trợ cấp thăm hỏi 20.156 lượt nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên 8,6 tỷ  đồng; xét, hỗ trợ, CNVLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 14.255 đoàn viên với số tiền trên 5.6 tỷ đồng; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông, tư vấn và thăm khám chuyên khoa cho 7.864 lao động nữ nhằm nâng cao nhận thức về giới, kiến thức về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt Câu lạc bộ nữ CNVCLĐ

Công tác BĐG trong lãnh đạo, quản lý đối với nữ, trong những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tăng cường truyền thông thúc đẩy BĐG và VSTBPN trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt quan tâm đến phát triển, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào những vị trí chủ chốt. Kết quả được thể hiện qua tỷ lệ nữ tham gia hệ thống Công đoàn cấp tỉnh xuống cơ sở trong 3 nhiệm kỳ đại hội. Cụ thể, tỷ lệ nữ trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2008-2013: 2/15 (13,3%); nhiệm kỳ 2013-2018: 3/15 (20%); nhiệm kỳ 2018-2023: 2/15 (13,3%). Tỷ lệ nữ tham gia BCH LĐLĐ tỉnh: nhiệm kỳ 2008-2013: 10/43 (23,3%); nhiệm kỳ 2013-2018: 14/45 (31%); nhiệm kỳ 2018-2023: 12/49 (25%); Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý từ cấp trên cơ sở đến cấp tỉnh: nhiệm kỳ 2008-2013: 18/91 (19,7%); nhiệm kỳ 2013-2018: 36/101 (35,6%); nhiệm kỳ 2018-2023: 42/105 (40%).

Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ nữ qua thực hiện quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, qua đó trình độ cán bộ nữ được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2007-2022, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 94 lớp tập huấn cho 25.347 lượt cán bộ nữ công CĐCS về nghiệp vụ công tác nữ công, Bình đẳng giới, các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, chính sách dân số KHHGĐ, Luật bình đẳng giới, kiến thức gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình.

Truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ tại doanh nghiệp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và các chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của UBND tỉnh Thanh Hóa và Liên đoàn lao động tỉnh.... ở một số các cấp Công đoàn, nhất là CĐCS khối doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa thường xuyên, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong việc tổ chức thực hiện; Công tác cán bộ nữ tuy đã được quan tâm, song tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý còn chiếm tỷ lệ thấp chưa tương xứng với sự phát triển về số lượng và chất lượng của nữ CNVCLĐ…

Để góp phần thúc đẩy BĐG, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Thứ hai, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các cấp, các ngành, góp phần xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Thứ ba, xây dựng và triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về bình đẳng giới. Hằng năm, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12.

Thứ năm, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong hệ thống các cơ quan, đơn vị. Tham mưu cho cấp ủy việc quy hoạch đào tạo lực lượng cán bộ nữ. Phát hiện bồi dưỡng tài năng trong nữ cán bộ công chức, viên chức. giới thiệu những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào nguồn quy hoạch, đề bạt tham gia bộ máy lãnh đạo các cấp.

Thứ sáu, tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp; Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về BĐG; kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với lực lượng lao động nữ trong chính sách đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và chế độ nghỉ hưu.

  Đỗ Thúy Hà - Ban Tuyên giáo - Nữ công

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa