Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 21

    Hôm nay: 1422

    Đã truy cập: 2555056

Công đoàn Ngành Xây dựng kiểm tra các Công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác Công đoàn năm 2024 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Xây dựng năm 2024. Trong tháng 6/2024, Công đoàn Ngành Xây dựng đã tiến hành kiểm tra tại 2 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Toàn ảnh buổi kiểm tra

Tại các đơn vị, đoàn đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Qua kiểm tra thực tế, đối với việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam các Công đoàn cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn: chủ động xây dựng các quy chế, như: Quy chế hoạt động của ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và các quy chế làm việc; phối hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên ban chấp hành Công đoàn cơ sở; ban hành các chương trình, kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Ban Chấp hành Công đoàn chủ động, nghiêm túc triển khai các phong trào thi đua như: Phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” … Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, phối hợp với chính quyền để bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và người lao động. Đối với công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, các Công đoàn cơ sở đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, mở các loại sổ sách, chứng từ kế toán đầy đủ; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động được Công đoàn phối hợp với chuyện môn thực hiện đầy đủ, kịp thời; thường xuyên quan tâm đến cải thiện điều kiện làm việc của đoàn viên công đoàn, tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất hoặc bị mắc bệnh hiểm nghèo, hiếu, hỷ kịp thời ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, đề nghị thời gian tới các Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện nghiêm túc những định hướng, giải pháp đã đưa ra tại đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời gian tiếp theo./.

Lưu Thị Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hoá

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa