Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng   /   Cụm thi đua số 2 khối xã, thị trấn, các cơ quan HCSN và doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ huyện Triệu Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018
Cụm thi đua số 2 khối xã, thị trấn, các cơ quan HCSN và doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ huyện Triệu Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018
Thực hiện quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Thực hiện Hướng dẫn số 48/HD-LĐLĐ ngày 16/4/2018 của LĐLĐ huyện Triệu Sơn; Hướng dẫn số 129/HD-LĐLĐ ngày 25/10/2018 về hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Công đoàn năm 2018.

Chiều ngày 07/11/2018 tại Hội trường khối đoàn thể huyện Triệu Sơn, Cụm thi đua số 2 khối xã, thị trấn thuộc LĐLĐ huyện Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết cụm và ký kết giao ước thi đua năm 2019; dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Huy – Huyện ủy viên- Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - Chủ tịch LĐLĐ huyện; các các đồng chí Thường trực LĐLĐ huyện, cán bộ chỉ đạo và phụ trách cụm; tham gia hội nghị có mặt đầy đủ 12 đồng chí là Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trong cụm thi đua khối xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí trưởng cụm, báo cáo kết quả hoạt động của cụm trong năm vừa qua, dự thảo phương hướng hoạt động của cụm trong năm 2019. Hội nghị cũng đã tổ chức đánh giá phân loại chấm điểm theo Hướng dẫn số 06 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ huyện.

 Kết quả, trong năm 2018 cụm thi đua số 2 khối xã, thị trấn, các cơ quan HCSN có 12 đơn vị, trong đó số CĐCS đạt vững mạnh là 09 đơn vị; khá 03 đơn vị, không có đơn vị trung bình và yếu kém; 01 cá nhân đề nghị Tổng liên đoàn lao động tặng Bằng khen, 02 tập thể và 01 các nhân đề nghị LĐLĐ tỉnh tằng bằng khen, 05 tập thể và 10 cá nhân đề nghị LĐLĐ tặng Giấy khen.

Hội nghị cũng đã tiến hành tổ chức bầu trưởng, phó và thư ký cụm trong năm 2019, đồng thời thảo luận và thông qua quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch hoạt động và phát động thi đua; tổ chức ký kết giao ước các nội dung và chỉ tiêu thi đua giữa các Công đoàn cơ sở trong Cụm trong năm 2019,

 Có thể khẳng định việc hoạt các cụm thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Triệu Sơn là một hoạt động thiết thực và hiệu quả, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn ở cơ sở, đồng thời phát hiện, suy tôn, nhân rộng những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tạo sức lan tỏa đến các Công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn huyện, từ đó đề xuất các cấp Công đoàn biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo đúng quy chế khen thưởng của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, quy chế thi đua khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và doanh nghiệp và Nghị quyết của Công đoàn các cấp.

 Hoàng Ninh

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa