Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng   /   Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức hưởng ứng đợt thi đua cao điểm
Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức hưởng ứng đợt thi đua cao điểm
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TLĐ ngày 22/02/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kế hoạch 99/KH-LĐLĐ, ngày 31/8/2018; Công văn số 377/LĐLĐ, ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; 72 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hoá (10/10/1946 - 10/10/2018) và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phát động, Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Hồng Đức triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua cao điểm trong CBVC-LĐ nhà trường với những nội dung sau:

PGS.TS. Lê Hữu Cần, kiểm tra tiến độ kết quả nghiên cứu khoa học

Đại biểu tham dự Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông” lần thứ XXI - năm 2018 chụp ảnh lưu niệm

1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; đặc biệt tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong CBVC-LĐ và HSSV phù hợp với tình hình mới; Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6, Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Chủ động đổi mới công tác tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua: “Dạy tốt- học tốt”; “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, cơ quan văn hóa; các hoạt động nhân đạo từ thiện.

3. Các Công đoàn bộ phận tích cực tham gia công tác quản lý chuyên môn của đơn vị, quản lý nhà trường, thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBVC-LĐ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của CBVC-LĐ và tổ Công đoàn.

4. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tham gia công tác tiếp sinh, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm học 2018 – 2019, xây dựng đề án việc làm phù hợp cho từng vị trí, chức danh; từng bước thực hiện lộ trình tự chủ; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ đơn vị và Nhà trường năm học 2018-2019 nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

5. Vận động cán bộ, viên chức và Lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thấm nhuần tinh thần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Ban Chấp hành Công đoàn trường kêu gọi toàn thể CBVC-LĐ nhà trường đoàn kết, tập trung ý chí, trí tuệ, quyết tâm, thể hiện trách nhiệm cuả mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong CBVC-LĐ nhà trường, nhằm tạo khí thế mới, tinh thần mới, xuất hiện những gương cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua, góp phần trong xây dựng đơn vị, nhà trường, Công đoàn trường phát triển vững mạnh, bền vững./.

                                                                                          Mai Xuân Thắm -CĐ Trường ĐH Hồng Đức

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa