Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Xây dựng tổ chức công đoàn   /   Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước
Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước
Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-LĐLĐ ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình số 1563/Ctr-TLĐ, ngày 09/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về “xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, ngày 19/7/2020 Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đông công nhân lao động.

Đến dự khai mạc và chỉ đạo hội nghị tập huấn, có các đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh cùng 120 học viên là cán bộ CĐCS các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu có 100% Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước được trang bị về kỹ năng nghiệp vụ công đoàn, tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức các phong trào hoạt động công đoàn như: kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể; công tác giám sát thực hiện pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức công đoàn, những thời cơ, thách thức với tổ chức công đoàn trong tình hình mới; cập nhật, bổ sung những nội dung quy định mới về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, một số nội dung mới của Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019. Ngoài ra, các đồng chí học viên được trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc về vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề tập huấn, đồng thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở đều được giải quyết cụ thể.

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cho Chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước còn lại, đồng thời quan tâm mở rộng đối tượng đến các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT CĐCS nhăm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phạm Thị Hường – Chuyên viên Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa