Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 2130

    Đã truy cập: 332378

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương Thường Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Liên đoàn Lao động huyện Thường Xuân hiện nay đang quản lý 83 CĐCS và hơn ba nghìn đoàn viên công đoàn trong toàn huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua trong các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội Công đoàn tỉnh lần XIX, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, Ban chấp hành LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các Công đoàn khối hành chính sự nghiệp, khối trường học, khối doanh nghiệp tham gia các phong trào thi đua để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

         

        Ban Chấp hành Công đoàn huyện luôn đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai, vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để khơi dậy tiểm năng lao động sáng tạo trong đoàn viên CNVCLĐ góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Từ đó phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức được nâng lên trong hệ thống chính trị.

        Trong thời gian tới, để phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn huyện vững mạnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CĐCS thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

       Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công nhân, viên chức lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ, học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, thích ứng với cuộc cách mạng lần thứ 4.

      Hai là: Bám sát nhiệm vụ của tỉnh, của huyện. Công đoàn huyện đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động làm đối tượng vận động; lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hóa, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động.

      Ba là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CNVCLĐ và người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chủ doanh nghiệp về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn. Khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của công nhân, người lao động để thích ứng với điều kiện lao động ngày càng khó khăn. Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất.

       Bốn là: Công đoàn phải thực sự là của người lao động, hoạt động vì người lao động, Các công đoàn cơ sở cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH,BHYT. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho CN VCLĐ; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận và làm chủ tiến bộ khoa học – kỹ thuật. Tăng cường các hoạt động xã hội, tập hợp, động viên CNVC LĐ. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chủ sử dụng lao động tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động theo hướng tích cực, hiệu quả, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là Chương trình “ Tết sum vầy – kết nối yêu thương”, Tháng công nhân, phong trào thi đua “ Công nhân, viên chức, lao động huyện Thường Xuân xây dựng quê hương Thường Xuân trước năm 2023 thoát khỏi huyện nghèo, năm 2025 trở thành huyện khá khu vực Miền núi, trước 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới; hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thường Xuân văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021 – 2030”

      Năm là: Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trước mắt, cần phối hợp với Ủy ban MTTQ giám sát  các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68-NQ/CP và Nghị quyết 23-NQ/CP. Đẩy mạnh Chương trình phối hợp với các cơ quan để triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

      Sáu là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn hệ thống Công đoàn từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị ( Khóa XIII). Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có đủ năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đưa huyện Thường Xuân phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Trịnh Thanh Tùng – LĐLĐ huyện Thường Xuân

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa