Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 18

    Hôm nay: 355

    Đã truy cập: 1244387

Liên đoàn Lao động huyện Quan Hoá nâng cao hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện mô hình “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”, góp phần xây dựng Trường chuẩn Quốc gia; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ, ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Quan Hoá về tổ chức phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động Quan Hóa chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Quan Hóa. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Quan Hóa đã phát động phong trào thi đua chuyên đề “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trường Tiểu học Trung Sơn, điểm sáng trong phong trào thi đua chuyên đề “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”

       Để việc triển khai phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện giao cho các đồng chí ủy viên BCH, cán bộ Công đoàn chuyên trách trực tiếp phụ trách chỉ đạo các CĐCS. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả triển khai phong trào; phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các CĐCS.

       Theo đó, trong  2 năm  2021 và 2022 toàn huyện đã có 14 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”. Trong năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tiến hành thẩm định, xét đề nghị và đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen, công nhận 04 đơn vị “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” năm 2021. Trong năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục thẩm định, xét đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen, công nhận 05 đơn vị.

       Có thể thấy qua 02 năm triển khai,  phong trào xây dựng “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” đã được đông đảo các cơ quan, đơn vị, các CĐCS và đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của CNVCLĐ trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, và trường học; Tạo môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và hiệu quả giúp cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn khởi làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng Trường chuẩn Quốc gia; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 24/48 trường chuẩn Quốc gia, 51 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

       Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong thời gian qua, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quan Hoá xác định một số giải pháp thực hiện để phong trào tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả trong thời gian tới như sau:

       Một là, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với phong trào thi đua “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”. Xác định đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả phong trào; cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị.

       Hai là, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện phong trào thi đua. Đây là biện pháp quan trọng tạo ra sức mạnh tổng hợp, phát huy tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của cơ quan, đơn vị cũng như quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để củng cố, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cảnh quan môi trường tại các cơ quan, đơn vị. 

       Ba là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của phong trào,  làm cho mọi người hiểu và xác định rõ: Phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị “Sáng, xanh, sạch, đẹp”  là phong trào của tất cả mọi người, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, khơi dậy ý thức tự giác và sự sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện phong trào.

       Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt của BCH CĐCS trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phong trào. Trên cơ sở kế hoạch, nội dung  Xây dựng cơ quan, đơn vị “Sáng, xanh, sạch, đẹp” của cơ quan, đơn vị cho từng năm và giai đoạn, BCH CĐCS cần cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, tổ chức triển khai toàn diện các nội dung đến đoàn viên tại đơn vị. Hàng năm, tổ chức các đợt thi, kiểm tra hợp lý và thường xuyên sơ kết nhằm đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời để phong trào tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 

       Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị “Sáng, xanh, sạch, đẹp”  và những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở để LĐLĐ huyện tục triển khai phong trào trong thời gian tới đi vào nền nếp và có chiều sâu từ đó góp phần góp phần quan trọng vào việc xây dựng Trường chuẩn Quốc gia; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Hoàng Văn Hùng – LĐLĐ huyện Quan Hoá

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa