Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 79

    Đã truy cập: 2305491

Các cấp Công đoàn huyện Nga Sơn tham gia xây dựng xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Với mục tiêu xây dựng có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, NLĐ. Đồng thời, việc triển khai xây dựng phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá không nằm ngoài mục tiêu tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, NLĐ chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm; chú trọng về văn hóa và kỹ năng ứng xử văn minh, hiện đại, hoàn thiện nhân cách con người trong thời đại mới; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, nhất là pháp luật lao động, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, các quy định, chuẩn mực về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hoạt động thể thao tại Công đoàn cơ sở

       Trong những năm qua, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp Công đoàn huyện Nga Sơn , Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã góp phần thiết thực trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò chức năng, nhiệm vụ đồng hành cùng chuyên môn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký, xây dựng và duy trì tốt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là cụ thể hóa của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào này đi vào thực tiễn cuộc sống đã góp phần tích cực xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ với nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tiến bộ về mọi mặt.

       Công đoàn từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình của từng loại hình cơ sở, phối hợp tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như: tư vấn trực tuyến, tuyên truyền miệng, tài liệu sách báo, tờ gấp, mạng xã hội, hội thi, hội diễn, hội thao và trực quan cổ động, các cấp Công đoàn trong huyện đã tuyên tuyền, vận động hơn 10 nghìn lượt đoàn viên tham gia các cuộc thi do tỉnh, huyện phát động. Vận động 100% đoàn viên công đoàn tham gia các cuộc thi do Công đoàn tổ chức và đạt kết quả cao.  Hàng năm, cấp phát hàng nghìn tờ rơi, đăng tải tin bài qua hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền cho hàng chục nghìn công nhân lao động trên địa bàn huyện. Sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội để truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ với đoàn viên. Hiện nay, có 129/133 CĐCS (bằng 96,9%) đã lập trang Facebook, zalo riêng hoạt động kết nối với trang mạng thông tin của Công đoàn huyện, Công đoàn tỉnh. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời cập nhật những thông tin về tổ chức Công đoàn, về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động. Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phục vụ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua hội thi, hội diễn, hội thao,…thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông Công đoàn đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật, chế độ chính sách; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động; nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp góp phần xây dựng Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, đến nay Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%.  Số cơ quan, ngành, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đến năm 2022 là:116/143 đơn vị, ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường đầu tư của huyện ngày càng phát triển.

       Tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS), Ban chấp hành Công đoàn đã trực tiếp thực hiện hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chí theo quy định. Liên đoàn lao động huyện chủ động phối hợp với phòng Văn hóa huyện triển khai thực hiện phong trào; chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ban hành quy chế xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ tham gia xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

       Có thể khẳng định, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của tổ chức Công đoàn, phong trào đã được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

       Từ năm 2023, tổ chức Công đoàn được đảm nhận vai trò chủ động trong triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 58 /HD-TLĐ, Ban Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh dẫn số 14/HD-LĐLĐ về Hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 – 2026; công văn số 112/UBND-VH ngày 12/01/2023 của UBND huyện Nga Sơn về việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện hướng dẫn triển khai đễn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện Phong trào.

       Với chức năng nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ Công đoàn từ huyện đến cơ sở, nắm chắc các tiêu chí đề ra để tham mưu, đánh giá phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”  một cách thực chất, thiết thực, hiệu quả. Là một trong các phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, NLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ qua, đơn vị, doanh nghiệp.

                         Nguyễn Thị Minh - LĐLĐ huyện Nga Sơn

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa