Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 17

    Hôm nay: 2139

    Đã truy cập: 2453661

Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa: Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Những năm qua, Công đoàn Xây dựng Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức chính trị - xã hội ngành nghề với 3 chức năng cơ bản là: đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cụm 1, 2, 3 Công đoàn ngành ký giao ước thi đua

Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng uỷ sở Xây dựng, sự phối hợp với Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành và phát triển. Đến nay, toàn ngành có 2.866 đoàn viên Công đoàn sinh hoạt tại 26 Công đoàn cơ sở cùng với đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách tâm huyết với tổ chức Công đoàn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình trong công việc đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của ngành đề ra. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vượt qua khó khăn, thử thách, luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết của người lao động, là người đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động.

Hàng năm Lãnh đạo Sở Xây dựng và Công đoàn ngành đã phối hợp tổ chức phát động thi đua với mục tiêu: "Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, như: phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”; “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, như: Công đoàn Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá, Tổng Công ty đầu tư và phát triển đô thị - CTCP  “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm”; Phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của công nhân, viên chức trong ngành Xây dựng”;  tại Công đoàn Cơ quan Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hoá “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.., góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các phong trào cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị khơi dậy tinh thần sáng tạo, lòng đam mê, nhiệt tình với công việc. Từ đó, nhiều sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật ra đời, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Theo đó, trong 5 năm qua, toàn ngành, đã có 975 lượt đoàn viên trực tiếp sản xuất được biểu dương khen thưởng cấp cơ sở, 98 NLĐ giỏi được Công đoàn Ngành biểu dương khen thưởng và 28 sáng kiến kinh nghiệm được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Có 158 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. 2 công nhân được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 1 công nhân là điển hình tiên tiến toàn quốc, 2 đoàn viên đạt giải thưởng “Công chức, Viên chức, Người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021, 2022,  2 cá nhân đạt giải thưởng công nhân giỏi xứ Thanh” năm 2021,2022 và hàng trăm điển hình tiên tiến khác.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện. Trong 5 năm qua, ngành đã thành lập mới 12/7 CĐCS (đạt 171% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao), đạt 200% so với Nghị quyết đề ra (12/6 CĐCS). Kết nạp mới 700 đoàn viên/500 đoàn viên (đạt 140% chỉ tiêu). Thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐCS. Trong đó, đã tổ chức 08 lớp tập huấn với trên 300 lượt cán bộ CĐCS tham dự, cử hơn 20 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt tham gia các lớp tập huấn do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tổ chức; tổ chức tập huấn cho hơn 150 cán bộ công đoàn chủ chốt các CĐCS về những điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019… Cũng trong 5 năm qua, CĐCS đã  giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 200 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam (trong đó 30 đảng viên thuộc cơ quan hành chính và 170 đảng viên thuộc các doanh nghiệp). 

Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn ngành quan tâm triển khai thực hiện. Thường xuyên tổ chức hoạt động như: “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ”, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày gia đình Việt Nam”... Triển khai đến các cấp Công đoàn 43 chương trình “Phúc lợi đoàn viên” (12 bản do Công đoàn ngành Xây dựng thỏa thuận ký kết), với 1.678 lượt ĐVNLD được hưởng lợi. Trao tặng 46 “mái ấm Công đoàn”, trong đó xây mới 36 nhà, sửa 10 nhà, với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Thăm hỏi định kỳ 185 trường hợp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo… Trong nhiệm kỳ các cấp Công đoàn ngành Xây dựng đã chăm lo cho hơn 1.000 lượt ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh tật rủi ro với tổng số tiền trị giá 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đăng ký danh hiệu “Chuẩn văn hóa”, “Công dân gương mẫu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu…Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của ĐVNLĐ về pháp luật, tác phong nghề nghiệp, đạo đức, lối sống được nâng lên. ĐVNLĐ luôn chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng mối đoàn kết nội tại đơn vị góp phần xây dựng môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng phát triển.

Những việc làm trên khẳng định Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa đã phát huy truyền thống tốt đẹp của đội ngũ công nhân lao động trong ngành, tập hợp, đoàn kết, động viên CNVCLĐ tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu. Với những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành, phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, UBND Tỉnh, LĐLĐ Tỉnh, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tằng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc. Đây là nguồn sức mạnh động viên, cổ vũ tinh thần to lớn cho đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Thanh Hóa vững bước đi lên trên con đường đổi mới, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lê Văn Thực – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hoá

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa