Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 21

    Hôm nay: 51

    Đã truy cập: 2305463

Một số kết quả nổi bật trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023

Với chủ đề hoạt động năm 2023 là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”. Công đoàn tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tập trung hướng về cơ sở và đã đạt nhiều kết quả nổi bật

Năm 2023, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động, Tuy nhiên, gcả hàng hóa, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một số đơn vị sử dụng lao động còn xảy ra... Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự chung sức, đồng lòng và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu NQ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NQ 58-NQ/TWngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; NQ 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã thu được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh, trong đó phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Với chủ đề hoạt động năm 2023 là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”. Công đoàn tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tập trung hướng về cơ sở và đã đạt nhiều kết quả, trong đó có những kết quả nổi bật là:                                                     

       Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp được thực hiện có nhiều đổi mới, đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng cao

 Công đoàn các cấp tổ chức Đại hội với nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số: tuyên truyền trên các nền tảng số trước trong và sau Đại hội, đặc biệt cài đặt phần mềm ứng dụng điểm danh đại biểu thông qua công nghệ FaceID (nhận diện khuôn mặt); sắp xếp vị trí chỗ ngồi, cung cấp tài liệu, thông tin điều hành hoạt động trong Đại hội qua App Mobile Đại hội Công đoàn Thanh Hóa...Các cấp Công đoàn đã lựa chọn gắn biển gần 200 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XX Công đoàn Thanh Hóa tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

       Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đạt kết quả thiết thực

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tập trung hướng về cơ sở, huy động nguồn lực đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, nhất là trong “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”; hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động; hỗ trợ xây mới nhà “Mái ấm Công đoàn”; hỗ trợ thăm hỏi ốm đau cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao quà khuyến học cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc, các cháu bị tật nguyền con của đoàn viên, người lao động nhân “Tháng hành động vì trẻ em” và “Ngày gia đình Việt Nam”...cho 328.190 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 260,7 tỷ đồng

       Công tác tuyên truyền, giáo dục đổi mới đạt hiệu quả tích cực

Công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện có hiệu quả, nhất là đẩy mạnh và đa dạng hoá hoạt động tuyên truyền, vận động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet, mạng xã hội. Đăng tải trên 1.738 tin, bài trên trang Website Công đoàn Thanh Hóa và trên các mạng xã hội Công đoàn Thanh Hóa những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tham gia vô hiệu hóa hàng chục Facebook, Fanpage, Blog cá nhân phản động; chia sẻ, lan tỏa các bài viết phản bác các thông tin sai sự thật, xấu, độc hại theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa.  Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương xây dựng 66 tin ngắn thời sự; 33 phóng sự tuyên truyền; hơn 135 tin, bài viết về kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn...

       Tổ chức hiệu quả “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”

Các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân - Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động” diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 728 CĐCS đã tổ chức “Tháng Công nhân”, trọng tâm như: thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đối thoại, khám, tư vấn sức khỏe cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần XX Công đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028...             Nhân “Tháng Công nhân - Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động”, Công đoàn các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã tổ chức thăm hỏi, tặng 32.260 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với số tiền trên 11,73 tỷ đồng.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với 300 đoàn viên, người lao động, đại diện cho hơn 200.000 đoàn viên, NLĐ khối sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh là dịp để người lao động có thể trực tiếp trao gửi tâm tư, những quan tâm, kiến nghị, đề xuất tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kiến nghị với Quốc hội, với UBND tỉnh, các ban, ngành của tỉnh về những vấn đề công nhân lao động đang quan tâm, nhất là những vấn đề về đời sống người lao động.

       Các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình phối hợp được tổ chức có hiệu quả

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XX Công đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028. Các cấp Công đoàn đã lựa chọn các công trình, sản phẩm, phần việc có giá trị kinh tế - xã hội, có ý nghĩa chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ đóng góp cho cộng đồng, xã hội để thực hiện, gắn biển chào mừng Đại hội XX Công đoàn Thanh Hóa và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030, gắn với các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, nhiều tập thể, cá nhân đã có những mô hình điển hình, sáng kiến hay, tiêu biểu xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng... Kết quả có 37/37 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS đăng ký 122 mô hình tiêu biểu.  Có 135 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Các cấp Công đoàn xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, DN và nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh, tạo động lực phấn đấu cho từng đoàn viên, NLĐ và tổ chức Công đoàn: CĐ ngành Công Thương xây dựng mô hình “Nơi làm việc không có khói thuốc lá”; CĐ ngành Giáo dục xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Xanh-Sạch-Đẹp, thân thiện, an toàn”; LĐLĐ TP Sầm Sơn với mô hình “Cán bộ, CNVCLĐ thành phố Sầm Sơn chung tay xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị, DN, trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp”, “Thư viện xanh”, Thạch Thành mô hình “Trồng cây xanh tuyến đường huyện”, CĐ Khu Kinh tế Nghi Sơn mô hình “Góc văn hóa công nhân”, mô hình Câu lạc bộ “Tổ bà bầu và nuôi con nhỏ”, mô hình Công ty công viên, mô hình 3V (Vì CNLĐ, vì tổ chức Công đoàn, Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp), mô hình “Câu lạc bộ sách và công nhân”...

Tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến” Thanh Hóa có 600.175 sáng kiến được ghi nhận trên cổng thông tin trực tuyến của TLĐ. Các sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đều có giá trị cao về mặt kinh tế -  xã hội, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục và phát triển với tổng giá trị làm lợi khối doanh nghiệp ước đạt 584,700 tỷ đồng, đứng thứ nhất cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh, khen thưởng.

       Thực hiện hiệu quả các Đề án

Thông qua các Đề án của LĐLĐ tỉnh, đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 264.661 lượt CNLĐ của các doanh nghiệp; 05 lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở cho 570 cán bộ CĐCS; 06 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông Công đoàn trên nền tảng số và định hướng, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội cho 900 đoàn viên,NLĐ; 17 lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn cho 2.110 lượt Chủ tịch và cán bộ CĐCS. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 10 buổi khám chuyên khoa cho 2.000 nữ đoàn viên, người lao động; truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản cho 248.194 lượt đoàn viên, người lao động các doanh nghiệp; biên soạn, cấp phát 37.500 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đăng tải 1.738 tin bài trên trang Website LĐLĐ tỉnh, 75 bài trên Facebook Công đoàn Thanh Hóa; chia sẻ, lan tỏa 9.745 lượt bài viết phản bác các thông tin sai sự thật, xấu, độc hại theo sự chỉ đạo của BCĐ 35 tỉnh Thanh Hóa; đánh sập hàng chục bài có nội dung xấu độc trên trang Facebook.

       Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với Công đoàn

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể cùng cấp xây dựng Chương trình phối hợp, tăng cường trách nhiệm giữa các đơn vị trong việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ các cấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị. LĐLĐ tỉnh đã tham gia đóng góp hơn 100 văn bản của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, các ban, ngành chức năng về nội dung có liên quan đến đoàn viên,NLĐ; đặc biệt là các chính sách về việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, các nhu cầu về văn hóa, nơi vui chơi, giải trí cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại giữa người sử  dụng lao động với người lao động; thương lượng, ký kết mới thỏa ước có chất lượng, từng bước nâng cao điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Công đoàn các cấp tham gia với các ngành chức năng cùng cấp tổ chức 232 cuộc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và BHXH, việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Các cấp CĐ tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả các cấp CĐ đã giới thiệu 4.896 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; trong đó kết nạp được 3.540 đoàn viên vào Đảng.

Năm 2023, mặc dù chịu nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn, có 28/28 nhiệm vụ cơ bản của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh đề ra, đều đạt và vượt kế hoạch.

 Lê Thị Kim Liên - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa