Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tuyên truyền giáo dục   /   Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ về phê duyệt Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” hay còn gọi là Cuộc vận động “Năm không”.

Đối tượng của Cuộc vận động là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; những người lao động khác ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước.

Mục tiêu Cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCCVC trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCVVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh ; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, xây dựng Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu của Cuộc vận động triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tạo động lực để CBCCVC tự giác thực hiện Cuộc vận động; Cuộc vận động gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Đảng, các quy định của pháp luật, các phong trào, các Cuộc vận động đã được triển khai, tránh chồng chéo, lãng phí; Coi trọng việc kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.

Nội dung của Cuộc vận động “Năm không” gồm: 

+ Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; 

+Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; 

+Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; 

+Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thi đua thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ý thực gắn bó với nhân dân; động viên, khích lệ những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua; nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCCVC; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong CBCCVC như: Phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” , cuộc vận động người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC, công khai và chuẩn hóa các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp biết, giám sát, thực hiện…

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn vận động cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

                                                                                             Phạm Ngọc Điệp- (Tổng hợp)

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa