Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng   /   ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG: Trọng tâm thi đua - hướng về cơ sở
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG: Trọng tâm thi đua - hướng về cơ sở
Cần xác định rõ trọng tâm thi đua - hướng về cơ sở; nhiệm vụ thi đua - gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác. Đây là một trong những yêu cầu về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động CĐ”.

 Ảnh minh hoạ

Nâng cao chất lượng vị trí việc làm của cán bộ thi đua, khen thưởng

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5, khóa XII đã ban hành Nghị quyết về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động CĐ”. Để tổ chức triển khai nghị quyết tới các cấp CĐ đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra, ngày 16.11, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện phải đảm bảo tuyên truyền, quán triệt nghị quyết tới Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐ các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nhận thức rõ tác dụng và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp CĐ, các cơ quan, đơn vị và các loại hình doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp, cách thức thực hiện phù hợp, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Ban chấp hành CĐ các cấp, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, xây dựng lộ trình phù hợp với tinh thần quyết tâm cao nhất. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết.

Ở cấp Tổng LĐLĐVN, ban chuyên môn cần tham mưu tổ chức công tác bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống CĐ. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy và từng vị trí việc làm của cán bộ thi đua, khen thưởng.

Đưa vào thỏa ước lao động tập thể mức thưởng thi đua

Đối với LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, Tổng LĐLĐVN yêu cầu xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết tại địa phương, ngành. Trong đó, cần xác định rõ: Trọng tâm thi đua - hướng về cơ sở; nhiệm vụ thi đua - gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác. Xây dựng cơ chế, ưu tiên các nguồn lực, tập trung phát triển phong trào thi đua khối các doanh nghiệp. Nghiên cứu, đa dạng hóa phương thức tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù, điều kiện tiếp cận thông tin của từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh…); Tăng cường ứng dụng các phần mềm, mạng xã hội phổ biến hiện có (Zalo, Facebook…) để nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Ban Chấp hành CĐCS thương lượng để đưa vào thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy, quy chế đơn vị, doanh nghiệp việc thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể có sáng kiến, giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp từ các phong trào thi đua. Đối với CĐ khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ban Chấp hành CĐCS nghiên cứu, đề xuất những quy định đặc thù với cách thức tổ chức phong trào và đánh giá thi đua linh hoạt, thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục, hướng mạnh đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, cần rà soát, phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và khen thưởng đột xuất.

Theo: Laodong.vn

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa