Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 19

    Hôm nay: 1557

    Đã truy cập: 270185

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công đoàn cấp trên cơ sở

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng, Xác định vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát trong những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh luôn đề cao, coi trọng và thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát tại các cấp công đoàn.

Để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức triển khai hoạt động tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tháng 9/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh xấy dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát tại 03 đơn vị: LĐLĐ huyện Cẩm Thủy, Yên Định và thành phố Thanh Hóa do các đồng chỉ Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban chuyên đề làm Trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh làm việc tại Công ty May B85 trực thuộc LĐLĐ thị xã Nghi Sơn

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong tình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn với phương châm “lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động” và đã đạt những kết quả to lớn như: Tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho CNLĐ đặc biệt chính sách hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19; tập trung tổ chức tuyên truyền về Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách và tuyên truyền về công tác phòng chống dịch covid 19; tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua nổi bật mang màu sắc của CNVCLĐ Thanh Hóa cụ thể như phong trào “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021- 2030” ; phong trào “công nhân, viên chức,  lao động đoàn kết chung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid 19”, phong trào cao điểm thi đua 75 ngày chào mừng 75 năm thành lập Công đoàn Thanh Hóa; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện tốt…  

 Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế   như: Việc chỉ đạo, đôn đốc CĐCS tổ chức thực hiện phong trào thi đua có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế; Việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, học tập và phổ biến một số Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của cấp ủy Đảng, Nhà nước, Công đoàn chưa được đầy đủ;  Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐCS chưa triển khai thường xuyên, liên tục; Việc thu kinh phí công đoàn khối doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến CĐCS không có nguồn kinh phí để hoạt động; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên và chưa đúng quy trình, trình tự theo quy định...

Để nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 1. Thực hiện tốt công tác tham gia quản lý Nhà nước, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, đặc biệt chính sách hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19.    

2. Tập trung phát động, triển khai các phong trào thi đua, xây dựng các nhân tố, mô hình tiêu biểu để nhân rộng góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết, quy định… của cấp ủy Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn, đặc biệt tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho đoàn viên, CNVCLĐ.

4. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, chú trọng công tác đạo tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

5. Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đôn đốc thu 2% kinh phí công đoàn,  1% đoàn phí công đoàn, vận động đóng góp quỹ Mái ấm Công đoàn ( quỹ Hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động Công đoàn Thanh Hóa) theo kế hoạch được LĐLĐ tỉnh giao.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn. Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ.

 Lê Thị Loan - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa