Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 9

    Hôm nay: 55

    Đã truy cập: 738645

Vai trò của các cấp Công đoàn Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất

Thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19; các giải pháp phòng, chống dịch được triển khai đúng đắn, kịp thời; các ổ dịch cơ bản được phát hiện sớm, khoanh vùng, khống chế, không để lây lan ra diện rộng.

Đến nay dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn Thanh Hóa vẫn đang được kiểm soát một cách chủ động. Nhất là khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát nhiều tỉnh, thành phố bị tổn thất nặng nề, nhưng Thanh Hóa vẫn đứng vững trong công tác phòng, chống dịch, vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển và bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Đóng góp vào thành quả chung của tỉnh có sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thanh Hóa với tinh thần “vượt khó, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác phòng, chống dịch và khôi phục sản xuất với những kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 bằng các biện pháp cấp bách và lâu dài

- Từ khi phát hiện ca COVID-19 đầu tiên vào tháng 01/2020 tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát tình hình cơ sở, chỉ đạo quyết liệt các cấp Công đoàn (ban hành 288 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở) triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch.

- Xây dựng phương án và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn khẩn trương thành lập 5.768 Tổ An toàn Covid-19, trong đó: Doanh nghiệp: 2.468 tổ; Trường học: 2.416 tổ; Khối cơ quan, xã, phường, thị trấn: 842 tổ; Trên xe ô tô: 33 tổ và Khu nhà trọ: 09 tổ. Đây là mô hình sáng tạo của Công đoàn Thanh Hóa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, phổ biến, nhân rộng trong hệ thống Công đoàn cả nước, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp với chính quyền, chuyên môn và doanh nghiệp một cách hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

- Xây dựng phương án số 01/PA-LĐLĐ, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ứng phó với các cấp độ phòng, chống dịch Covid-19trong các cơ quan. Chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 theo mỗi giai đoạn trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh, của địa phương và thực tế của đơn vị. , đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo cho các cấp Công đoàn xây dựng kịch bản ứng phó với tình hình dịch, đảm bảo cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm cho đoàn viên, người lao động bị phong tỏa, cách ly. Đến nay đã có 3.604 Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động, chuyên môn đồng cấp và 100% LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh, trong đó có kế hoạch chi tiết, cụ thể đảm bảo an sinh trong mọi tình huống

Thứ hai, đa dạng hóa, hiện đại hóa, huy động tối đa hệ thống truyền thông Công đoàn để tuyên truyền, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC và các cấp Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở

Các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với ngành chức năng, chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong CNVCLĐ bằng nhiều biện pháp, hình thức linh hoạt như:

- Đăng tải 538 tin, bài trên trang Website, Fanpage, Zalo O.A, kênh Youtube Công đoàn Thanh Hóa và hàng nghìn tin, bài trên các trang mạng xã hội của LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở, trên các phương tiện truyền thanh của địa phương, hệ thống bảng tin, loa truyền thanh trong doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động trên 100 nghìn đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt Bluzone; tích cực cài đặt sổ theo dõi sức khỏe và quét mã QR code khi đến liên hệ giao dịch công việc.

- Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch với phương châm “Vắc xin + 5K” và ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi, nghiêm ngặt để đạt được mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế, trong đó giải pháp sớm tiêm vắc xin miễn phí (và duy trì hằng năm) cho toàn dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng là giải pháp mang tính chiến lược và quyết định để nước ta thoát khỏi đại dịch..

- Chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68, 116, 126 của Chính phủ và các Quyết định số 23, 28, 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid -19”, từ 20/8/2021 đến 31/12/2021 nhằm động viên, khích lệ đội ngũ CNVCLĐ Thanh Hóa tự giác, tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Sau hơn 4 tháng triển khai các cấp Công đoàn Thanh Hóa được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 01 bằng khen cho 01 tập thể, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

- LĐLĐ tỉnh tổ chức Cuộc thi “Nét đẹp nữ CNVCLĐ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hoặc trong lao động sản xuất” đã có 31/35 công đoàn cấp trên cơ sở và 122 tác phẩm dự thi gửi về LĐLĐ tỉnh; Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn, chấm và trao giải cho 26 tác phẩm đoạt giải.

Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ.

Thành lập 18 đoàn công tác nắm bắt tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp đông CNLĐ. Qua kiểm tra để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn các cấp Công đoàn khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những chia sẻ của người lao động và doanh nghiệp tại 21/27 LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; tiếp thu ý kiến của cơ sở để kịp thời tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ trong công tác phòng, chống dịch và khôi phục sản xuất.

Tổ chức 06 đoàn công tác giám sát việc thực hiện các Nghị quyết số 68, 116, 126 của Chính phủ và các Quyết định số 23, 28, 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại BHXH tỉnh và cơ quan BHXH một số các địa phương.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn, người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc như: Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và 5T của Bộ Y tế, tuyên truyền, vận động người lao động biết tự bảo vệ mình, có ý thức tự giác đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi làm việc, tại các sự kiện có tập trung đông người; thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch. Kiểm tra các phương án của, kịch bản phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; ủng hộ công tác phòng, chống dịch trong và ngoài tỉnh.

Trong 02 năm qua, do tác động của dịch Covid-19 nên đời sống, việc làm của đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Do vậy, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đặc biệt quan tâm, kết quả cụ thể:

Năm 2020: Tổng số tiền hỗ trợ là 23,3 tỷ đồng, trong đó:

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, CNVCLĐ toàn tỉnh đã ủng hộ tiền và hiện vật tổng giá trị trên 21,76 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; LĐLĐ tỉnh đã xét và hỗ trợ cho 2.543 trường hợp với số tiền là 1.267 tỷ đồng từ nguồn tài chính tích luỹ của tổ chức Công đoàn; đồng thời vận động cán bộ chuyên trách Công đoàn Thanh Hóa ủng hộ 03 ngày lương (trong 03 tháng, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020).

Năm 2021: Tổng số tiền vận động, hỗ trợ là 42,927 tỷ đồng, trong đó:

- Vận động, hướng dẫn NLĐ nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1408 vận động doanh nghiệp ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, kết quả ủng hộ về quà và tiền mặt tổng giá trị 39.43 tỷ đồng.

- Chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh mua 545.500 khẩu trang, hơn 10 nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn cấp miễn phí (trị giá hơn 1,1 tỷ đồng) kết hợp tuyên truyền cách phòng tránh dịch bệnh, nắm bắt tư tưởng, tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ.

 - Trên cơ sở chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) cho 840 người lao động với tổng số tiền 662 triệu đồng; hỗ trợ 02 trẻ mồ côi là con đoàn viên Công đoàn bị tử vong do dịch Covid-19 mỗi cháu một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Chỉ đạo Công đoàn cơ sở hỗ trợ cho 628 đoàn viên, người lao động khó khăn, mang thai, nuôi con nhỏ bị cách ly, nằm trong khu phong tỏa bị nghỉ việc với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Hỗ trợ cho 285 cán bộ, y, bác sỹ với số tiền 300 triệu đồng tăng cường dinh dưỡng nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Hỗ trợ cho 16 doanh nghiệp với trên 490 triệu đồng về việc tăng cường bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố thực hiện theo Chỉ thị 16-CT-TTg; hỗ trợ CNVCLĐ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương tổng tiền 480 triệu đồng..v.v…

Thứ năm, quan tâm, trợ giúp đời sống, giới thiệu việc làm cho người lao động hồi hương vì dịch bệnh; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, khôi phục sản xuất.

Trước thực tế có hàng trăm nghìn lao động xa quê mất việc làm đã hồi hương, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 12 đoàn công tác trực tiếp xuống thăm hỏi, làm việc với các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trở về địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong khi các doanh nghiệp không tuyển đủ nhu cầu nhân công khi khôi phục sản xuất.

Với quyết tâm không để NLĐ nào bị bỏ lại phía sau, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 665/LĐLĐ, ngày 06/12/2021 về việc thống kê nhu cầu tuyển dung lao động tại các doanh nghiệp để cung cấp thông tin cho NLĐ biết tên doanh nghiệp, địa chỉ, nhu cầu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng, người cần liên hệ để thuận lợi cho NLĐ trong quá trình tìm kiếm cơ hội việc làm dễ dàng, yên tâm hơn. Tính đến ngày 16/12/2021 LĐLĐ tỉnh đã thống kê chi tiết có 38 công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với số người cần tuyển là 19.340 lao động. Trên cơ sở đó chỉ đạo các cấp Công đoàn thông tin rộng rãi đến tất cả các CĐCS và các địa phương. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kết nối các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho lao động mất việc trở về quê hương từ các tỉnh, thành trên cả nước để họ có thể yên tâm lao động sản xuất ngay trên quê hương mình.

Trước dự báo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 còn có thể tiếp tục phức tạp, khó lường với biến chủng Omicron trong thời gian tới. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp Công đoàn Thanh Hóa quyết tâm, nỗ lực cùng hệ thống chính trị và toàn xã hội triển khai các biện pháp, giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19, trên tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết; tập trung cao độ để vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trước mắt, các cấp Công đoàn trong tỉnh đang gấp rút xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an năm 2022” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chăm lo cho người lao động ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh (dự kiến hỗ trợ cho 235.000 đoàn viên, người lao động với số tiền khoảng 179 tỷ đồng) với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau- tất cả người lao động đều có Tết”, đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm và nghĩa tình.

 

Nguyễn Minh Cảnh - TB Tuyên giáo- Nữ công LĐLĐ tỉnh

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa