Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 25

    Đã truy cập: 738615

Công đoàn huyện Như Thanh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong công nhân viên chức và người lao động

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị được LĐLĐ huyện và các công đoàn cơ sở triển khai thông qua nhiều hình thức phong phú, như: Tổ chức hội thi, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; treo băng rôn, khẩu hiệu…

Các tập thể cá nhân được khen thưởng

       Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua " Lao động giỏi" trong công nhân, viên chức, lao động nhằm tạo điều kiện để người lao động phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua. Kết quả hàng năm có 100% trở lên Công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua đầu năm “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới ” thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

       Từ năm 2018, việc đăng ký học tập và làm theo Bác được thực hiện thông qua bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên, trong đó đăng ký rõ nội dung, cam kết về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; trách nhiệm được giao; nôi dung làm theo Bác, thời gian và giải pháp thực hiện. Xây dựng kế hoạch khắc phục gắn với việc "tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Bản cam kết được cấp ủy xác nhận và được công khai để tập thể, cá nhân giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và là tiêu chí xếp loại công chức, viên chức hằng năm.

       Các cấp Công đoàn huyện Như Thanh đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào thi đua “”Công chức, viên chức, lao động huyện Như Thanh chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Kết quả, có hàng nghìn công nhân, viên chức, lao động và trên 70 tập thể được các cấp khen thưởng tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến sáng tạo

       Công tác khen thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác luôn được các cấp công đoàn huyện Như Thanh quan tâm phối hợp thực hiện. Nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xét chọn, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số địa phương, đơn vị tổ chức lễ báo công dâng Bác hoặc hội nghị biểu dương nhằm khích lệ, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và nhân rộng gương người tốt, việc tốt với những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong 5 năm qua, có 25 tập thể, 35 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Để đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, theo lãnh đạo LĐLĐ huyện, cần tăng cường công tác tuyên tuyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, xác định việc học tập, làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp công đoàn trong toàn huyện.

       Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu tổ chức công đoàn trong các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai học tập và đăng ký việc làm cụ thể trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác trong các cấp công đoàn./.

Đinh Thị Tuyết Mai –LĐLĐ huyện Như Thanh

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa