Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 9

    Hôm nay: 97

    Đã truy cập: 1162068

LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc quan tâm kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và xuyên suốt gắn liền với sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Trong thời gian qua, Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Lộc đã thường xuyên quan tâm, chú trọng, tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở triển khai tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

       

       Ngay từ đầu năm 2022, LĐLĐ huyện đã tổ chức hội nghị chuyên đề để quán triệt, triển khai Chương trình số 02/CTr-LĐLĐ của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở giai đoạn 2021-2023; Kế hoạch số 135/KH-TLĐ, ngày 24/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến năm 2023. Quyết định số 02/QĐ-LĐLĐ ngày 05/01/2022 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phát triển doàn viên, thành lập CĐCS như: Triển khai Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ, ngày 14/4/2022 về quy trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Tổ chức phát động các đợt cao điểm tuyên truyền vận động về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát tình hình Doanh nghiệp, Công nhân lao động trên địa bàn để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn. Tích cực phối hợp với các ban, phòng, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện. Triển khai đồng bộ các giải pháp và rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, cách làm sáng tạo, cách làm hiệu quả trong việc tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

       Kết quả tính tháng 10/2022 toàn huyện đã thành lập 5 CĐCS thuộc các Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 125% kế hoạch, kết nạp mới 389 đoàn viên đạt 95% nâng tổng số CĐCS lên 80 đơn vị, với 6.576 đoàn viên Công đoàn. Tuy nhiên công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng gặp nhiều khó khăn do đa số các Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện là nhỏ và siêu nhỏ, một số Doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, hoạt động cầm chừng, chuyển đổi loại hình, bố trí nhân viên làm việc online. Mặt khác huyện Vĩnh Lộc 2/3 diện tích đồi, núi, trong đó có 3 dãy núi đá là, núi đá Vĩnh Yên, Vĩnh Ninh, Vĩnh Minh nên có nhiều lao động làm việc ở lĩnh vực khai thác đá, chế tác đã mỹ nghệ và sản xuất vật liệu xây dựng, số lao động này làm việc theo thời vụ hoặc là hợp đồng miệng. Vì vậy, cán bộ Công đoàn khó khăn trong việc tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn và thành lập CĐCS. Bên cạnh đó, giá xăng, dầu và nguyên, nhiên vật liệu tăng, giá cả thị trường tăng đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất gặp khó khăn nên đã ảnh hưởng đến việc thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên. Từ những khó khăn trên, các cấp Công đoàn trong huyện xác định nhiệm vụ và giải pháp trong việc thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên như:

       Tăng cường vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia, thành lập, xây dựng công đoàn cơ sở. Công tác vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên sẽ được thực hiện phải có phương pháp, phải kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt, thích hợp, thực tế để doanh nghiệp và người lao động thấy được lợi ích khi tham gia tổ chức Công đoàn. Đổi mới quy trình,thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời, thiết thực. Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS và phát triển  của Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh.

       Với tinh thần, đưa Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đi vào cuộc sống. Theo đó, các cấp Công đoàn trong huyện đổi mới phương thức hoạt động, bám sát kế hoạch, chỉ tiêu và biện pháp triển khai thực hiện cụ thể hàng tháng, hàng quý phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Đồng thời, Ban thường vụ LĐLĐ huyện thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tích cực phối hợp với các ban, phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể trong việc thành lập Công đoàn cơ sở. Đặc biệt, LĐLĐ huyện và CĐCS khối Doanh nghiệp chú trọng xây dựng mối quan hệ trong Doanh nghiệp hài hòa, ổn định, tiến bộ theo tinh thần chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đàng, đồng hành cùng Doanh nghiệp. Các CĐCS chủ động thông tin, giới thiệu một cách thuyết phục đến đông đảo NLĐ về tổ chức Công đoàn cũng như biết những quyền và lợi ích khi tham gia Công đoàn; tăng cường mở rộng độ bao phủ CĐCS trong các đơn vị và các loại hình Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Tạo bước đột phá thành lập CĐCS và tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển đoàn viên. Phấn đấu năm 2022 vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

       Phát triển tổ chức và đoàn viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Do đó, việc chủ động xây dựng phương pháp tiếp cận với NLĐ để vận động, thuyết phục gia nhập tổ chức Công đoàn là vô cùng quan trọng. Điều quan trọng nhất là làm cho người sử dụng lao động và doanh nghiệp thấy được hiệu quả của việc ra đời của tổ chức Công đoàn thực sự tác động đến việc tăng năng suất, hiệu quả lao động và thu nhập của người lao động. Từ đó, Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh tin tưởng, yên tâm và tạo mọi điều kiện để Công đoàn hoạt động, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động và đoàn viên Công đoàn.

                                                                                   Hồng Thư-LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa